Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2019 ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κάλεσε την Επιτροπή να προωθήσει τις εργασίες με σκοπό να γίνει η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως τη «νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, με σκοπό να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά μετασχηματισμού προς μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που θα διαθέτει μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν στα συμπεράσματα που εξέδωσαν τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Έναν χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του υπέρ της πράσινης μετάβασης της ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν το νέο δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για καθαρή εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ποσοστό ανώτερο του στόχου που είχε συμφωνηθεί το 2014 για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% στο ίδιο χρονικό περιθώριο. Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αποτυπώσουν τον νέο στόχο στην πρόταση περί ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή ως μέρος της Πράσινης Συμφωνίας, και να προχωρήσουν σύντομα στην έκδοση του νόμου αυτού.

Στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαΐου 2021, οι ηγέτες της ΕΕ, που είχε ως βασικά θέματα την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση, ανακοινώθηκε η παρουσίαση -εντός λίγων εβδομάδων από την ανακοίνωση- μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα περιλαμβάνει 12 προτάσεις με τον ίδιο στόχο (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030) και την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε πως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων «εξέφρασαν τις προτεραιότητες και τις θεμιτές επιφυλάξεις τους» και τόνισαν πως θα εξετάσουν τις προτάσεις μόλις δημοσιοποιηθούν. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία δέσμευση επί του θέματος, δήλωσε πως θεωρεί σημαντική επιτυχία το ότι κανένα κράτος της ΕΕ δεν αμφισβητεί στους στόχους σχετικά με το κλίμα (όπως είχε συμβεί στο παρελθόν εκ μέρους της Πολωνίας).
Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας (EGDIP)
Τη στήριξη «πράσινων» επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ εντός μιας δεκαετίας (2020-2030) μέσω του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου Πράσινης Συμφωνίας -EGDIP (ή αλλιώς «Επενδυτικό Σχέδιο Αειφόρου Ευρώπης – SEIP)», του χρηματοοικονομικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αποφάσισε στις 14 Ιανουαρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Συγκριμένα, η χρηματοδότηση των σχετικών επενδύσεων του EGDP θα γίνει μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και ενός καινοτόμου μέσου για την προσέλκυση και την κινητοποίηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, του προγράμματος InvestEU. Το πρόγραμμα InvestEU βασίζεται στο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το αποκαλούμενο «σχέδιο Juncker».

Όπως αναφέρει η σχετική επίσημη ανακοίνωση, το InvestEUθα συγκεντρώσει «κάτω από μία στέγη» το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και 13 άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και θα μοχλεύσει πάνω από 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις κατά την περίοδο 2021-27. «Τουλάχιστον το 30% του προγράμματος InvestEU, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υποστηρίζει τη χρηματοδότηση επενδύσεων που συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στο αφιέρωμα διαβάστε επίσης:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ο ενισχυμένος ρόλος των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και FMCG στην εποχή της πανδημίας

Σύνδεση τεχνολογίας-αειφορίας

Οι καταναλωτές και το εγγυοδοτικό σύστημα ανακύκλωσης

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον και χρηστή διακυβέρνηση

Δημοσίευση πληροφοριών και απαιτήσεις από τις εταιρείες

Εγγυοδοσία στις συσκευασίες: Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης

Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο