Υπό κοινό οπτικό πρίσμα εξέτασε πρόσφατη έρευνα της Accenture την επένδυση των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεραίνοντας πως οι οργανισμοί με θετική δράση και στα δύο πεδία έχουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθόρισε το επιχειρηματικό τοπίο κατά τη δεκαετία του 2010, ενώ για τη νέα δεκαετία, σύμφωνα με την έρευνα, αλλά και την εμπειρία τους, το μέλλον των επιχειρήσεων θα καθορίσει η μετάβαση στην αειφορία.

Οι επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί τη σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων αλλαγής και έχουν ήδη επενδύσει στην εξέλιξή τους σε αυτό το πλαίσιο, ονομάζονται από τους ερευνητές Twin Transformers και εκτιμάται πως έχουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν μεταξύ των νικητών της κρίσης του COVID-19 και των μελλοντικών επιχειρηματικών ηγετών. Όμως, μόνο το ένα πέμπτο των επιχειρήσεων της Ευρώπης και των ΗΠΑ που είναι πρωτοπόροι σε έναν από τους δύο τομείς είναι Twin Transformers, ενώ τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού (APAC), όπως η Αυστραλία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη. Αξίζει να επισημανθεί το εύρημα πως οι επενδυτές ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις-στόχοι τους αντιμετωπίζουν τα μη αμιγώς οικονομικά ζητήματα, όπως αυτό της αειφορίας.
Το 2020, σε ποσοστό 47% οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται μεταξύ των 2.000 μεγαλύτερων παγκοσμίως συζήτησαν ζητήματα που συνδέονται με την αειφορία σε συνεδριάσεις τους με θέμα την κερδοφορία. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2018 (27%) και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το αντίστοιχο εταιρειών των ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά, το 52% των συγκεκριμένων επιχειρήσεων συζήτησαν τεχνολογικά θέματα στις συναντήσεις τους, ποσοστό που είναι αντίστοιχο των εταιρειών των ΗΠΑ και των χωρών APAC. Όμως, μόνο το 5% συζήτησε τα δύο επιμέρους θέματα σε σύνδεση.

Χώρες όπως η Κίνα, διαφοροποιούνται σε αυτό το θέμα, απαντώντας σε ποσοστό 24% πως θεωρούν ότι η τεχνολογία θα συμβάλει στην υιοθέτηση και εφαρμογή αειφόρου στρατηγικής, με τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ να είναι 18% και στην Ευρώπη 16%.
Η ένταση του ενδιαφέροντος για ζητήματα τεχνολογίας, καθώς και βιώσιμης ανάπτυξης αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς με αφορμή την πανδημία, σημειώνουν οι ερευνητές. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης έχουν ήδη αναγνωρίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των πεδίων στα οποία δίνουν προτεραιότητα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερώτημα για τις 3 κορυφαίες προτεραιότητες του επόμενου 6μήνου, που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των ετήσιων στόχων του 2021, οι οποίες σχετίζονται αφενός με την ανάκαμψη των οικονομικών τους επιδόσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και με την ανταγωνιστικότητά τους μεσοπρόθεσμα. Στην 1η θέση των προτεραιοτήτων με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα βρίσκεται η επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής (AI, αυτοματισμοί κλπ), με ποσοστό 31% και με το ίδιο ποσοστό ακολουθεί η υιοθέτηση μέτρων που αφορούν την απόκτηση εκ μέρους της επιχείρησης ενός πιο «πράσινου» προφίλ, ενώ στην τρίτη με 28% βρίσκεται η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στα ίδια ερωτήματα, με μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα (τρία χρόνια), στην πρώτη θέση με 45% βρίσκεται η επιτάχυνση της ψηφιακής εξέλιξης της επιχείρησης, στη δεύτερη, με επίσης 45% η παγίωση ενός πραγματικά αειφόρου προφίλ, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η επανατοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά, σε ό,τι αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και αγοραστική εμπειρία, με 46%.

Η Accenture CEO Survey πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 σε δείγμα 4.050 υψηλόβαθμων στελεχών, με 1.450 εξ αυτών από τις ΗΠΑ, 1.300 από την Ευρώπη και 1.300 από χώρες APAC.

 

Στο αφιέρωμα διαβάστε επίσης:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ο ενισχυμένος ρόλος των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και FMCG στην εποχή της πανδημίας

Οι καταναλωτές και το εγγυοδοτικό σύστημα ανακύκλωσης

Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον και χρηστή διακυβέρνηση

Δημοσίευση πληροφοριών και απαιτήσεις από τις εταιρείες

Εγγυοδοσία στις συσκευασίες: Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης

Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο