Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ

Σχετικά με το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ

Το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί από το 1997 τη μοναδική έκδοση στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων στον κλάδο των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους στοιχεία αλλά και το δίκτυο των καταστημάτων τους.

Προφίλ έκδοσης
Κυκλοφορία: Ετήσια έκδοση
Εκτύπωση: Τετράχρωµη
Μέγεθος: 23cm X 30cm

Προφίλ αναγνωστών
To Πανόραµα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ διαβάζεται από:
• Ιδιοκτήτες και υψηλόβαθµα στελέχη των επιχειρήσεων σούπερ µάρκετ (διευθύνοντες συµβούλους, αγοραστές, υπεύθυνους µάρκετινγκ κλπ).
• Ιδιοκτήτες και στελέχη των βιοµηχανικών, εισαγωγικών και διανεµητικών εταιρειών, που αποτελούν τους σηµαντικότερους προµηθευτές των αλυσίδων.
• Στελέχη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (συµβούλων επιχειρήσεων, ερευνών, τεχνολογίας κλπ), εξοπλισµού καταστηµάτων κλπ.
• Στελέχη τραπεζών, δηµοσίων οργανισµών κλπ.
Το Πανόραµα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί πηγή πληροφόρησης για τα αρµόδια υπουργεία και την πανεπιστηµιακή κοινότητα σε θέµατα που αφορούν στο λιανεµπόριο τροφίµων και τον κλάδο των σούπερ µάρκετ γενικότερα.

 

Στο Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ παρουσιάζονται
• Τα οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες του συνόλου σχεδόν των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που δημοσιεύουν ισολογισμό.
• Η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι προοπτικές για τις επιμέρους επιχειρήσεις αλλά και την ανάπτυξη του κλάδου στο σύνολό του.
• Η εξέλιξη του δικτύου καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας.
• Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπως καταγράφηκαν από τους ειδικούς συντάκτες της έκδοσης.
• Οι εξελίξεις στις σημαντικότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους ομίλους αγορών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
• Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, καθώς και αναλύσεις που αφορούν στις εξελίξεις κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
• Ευρετήριο επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ με τα πλήρη στοιχεία των κυριότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στην ελληνική αγορά.

Οι πίνακες οικονομικών στοιχείων και το δίκτυο καταστημάτων σούπερ μάρκετ και σε USB
Στο USB υπάρχουν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες του κλάδου, βάσει των ισολογισμών των επιχειρήσεων του δείγματος, το δίκτυο καταστημάτων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ανά γεωγραφική περιοχή (xls), καθώς και οι αντίστοιχοι χάρτες των περιοχών (pdf)

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Διαφήμισης & Πωλήσεων
Κατερίνα Μπουσμπουκέα
Τηλ: 210 661 7777, εσωτ. 128
Fax: 210 6617 778
e-mail: [email protected]