Σύμφωνα με έρευνα γνώμης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής καταστήματος των Ελλήνων καταναλωτών, που διενήργησε η εταιρεία CENTRUM για λογαριασμό της ΜΕΤΡΟ, το κριτήριο της απόστασης του σούπερ μάρκετ από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας του καταναλωτή είναι βαρύνουσας σημασίας. Οι καταναλωτές θεωρούν «καλές» τις τιμές συνολικά του κλάδου των σούπερ μάρκετ, ενώ αναζητούν άνετους χώρους πωλήσεων, ορθολογική διάταξη των προϊόντων, τάξη και καθαριότητα, όπως επίσης την ευγένεια και την προθυμία του προσωπικού. Πάντως η ποικιλία των αγαθών λειτουργεί ως σχετικής σημασίας κριτήριο, ενώ οι κάρτες πιστότητας πελατών των αλυσίδων αντιμετωπίζονται με γενική δυσπιστία.

Πώς σχολιάζουν οι καταναλωτές τα κριτήρια επιλογής των σούπερ μάρκετ; Ποιες ενστάσεις διατυπώνουν για τις κάρτες πιστότητας; Πώς αντιλαμβάνονται τις προσφορές; Προτιμούν μήπως τις αλυσίδες για τις αγορές φρέσκων προϊόντων ή άραγε επιμένουν στις παραδοσιακές λύσεις; Πρόκειται για μερικά μόνο από τα ερωτήματα στα οποία δίνει απαντήσεις η έρευνα γνώμης που διενήργησε η CENTRUM για λογαριασμό της ΜΕΤΡΟ.

Η έρευνα της CENTRUM πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός αποδοχής του νέου εταιρικού προφίλ του λιανεμπορικού δικτύου της αλυσίδας –ουσιαστικά της καθιέρωσης του εμπορικού τίτλου My Market. Το κεντρικό, ίσως, συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι τα σούπερ μάρκετ καλύπτουν χρόνο με τον χρόνο ολοένα και περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών για αγορές που αφορούν το σπίτι.

Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των πελατών των σούπερ μάρκετ είναι εργαζόμενες και μη εργαζόμενες γυναίκες, από τις απαντήσεις προκύπτει ότι μια πρώτη ομάδα καταναλωτριών προτιμά τα σούπερ μάρκετ για τη γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή για την οικονομία χρόνου, κόπου και χρήματος που προσφέρει. Μια δεύτερη ομάδα καταναλωτριών θεωρεί τα ψώνια απόλαυση, δηλαδή οι επισκέψεις τους στα σούπερ μάρκετ λειτουργούν ως shopping… therapy ή ως πρόσχημα για περίπατο. Σημειώνεται πάντως ότι ο διαχωρισμός σε εργαζόμενες και μη είναι λογικός μεν, αυθαίρετος δε. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται απλώς σε ομάδες καταναλωτών, ανάλογα με τους λόγους επιλογής σούπερ μάρκετ.

  • Οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο κριτήριο της απόστασης, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η εγγύτητα ενός σούπερ μάρκετ στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας του καταναλωτή τον κάνει να αντιπαρέρχεται τα τυχόν παράπονά του από τις υπηρεσίες που του προσφέρει. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οι καταναλωτές δήλωσαν ότι η απόσταση είναι το βασικό –ή και το μοναδικό– κριτήριο επιλογής καταστήματος.

  • Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα των τιμών, οι αναφορές των καταναλωτών ήταν αυθόρμητες. Όπως διαπιστώθηκε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θεωρούν «καλές» τις τιμές συνολικά του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σε σύγκριση με άλλα εναλλακτικά δίκτυα διανομής.

  • Οι πελάτες των σούπερ μάρκετ αναμένουν από κάθε κατάστημα άνετους χώρους πωλήσεων και ορθολογική διάταξη των προϊόντων, επιζητούν την αίσθηση της τάξης, την καθαριότητα, τον καλό φωτισμό, ενώ προσοχή επιδεικνύουν και στα χρώματα που επικρατούν γύρω τους.
  • Οι πελάτες ζητούν το προσωπικό να είναι ευγενικό, πρόθυμο, ευδιάθετο και καλά ενημερωμένο για τα προϊόντα του καταστήματος, ενώ σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας στα ταμεία εκτιμούν ότι το προσωπικό γενικώς προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του πελατειακού κοινού.

  • Η ποικιλία των αγαθών λειτουργεί ως σχετικής σημασίας κριτήριο για την επιλογή του καταστήματος. Αρνητικές κρίσεις υπάρχουν μόνον εφόσον η έλλειψη ποικιλίας συνιστά σημαντικό πρόβλημα για το κατάστημα, αν και σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας η γενική κρίση για το σύνολο των αλυσίδων είναι ότι πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

  • Οι κάρτες πιστότητας πελατών φαίνεται ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για τις αλυσίδες, αφού οι καταναλωτές τις αντιμετωπίζουν με γενική δυσπιστία, μιλώντας συχνά για «απάτη», ενώ θεωρούν ότι, αν και οι όροι που τίθενται συχνά είναι υπερβολικά περιοριστικοί, εντούτοις «εξαναγκάζουν» τον καταναλωτή σε αγορές.
  • Όσον αφορά τις προσφορές οι ερωτηθέντες φαίνεται ότι έχουν διάθεση για ενημέρωση. Εκτιμούν ότι οι προσφορές οδηγούν στην οικονομία και το κέρδος, ωστόσο διατυπώνουν ορισμένες αντιρρήσεις που σχετίζονται με την ευτέλεια και τη μόνιμη, όπως σχολίασαν, ανεπάρκεια των δώρων.

  • Σχετικά με την αγορά φρέσκου κρέατος, ορισμένοι από τους ερωτώμενους εκδήλωσαν την εμπιστοσύνη τους στον παραδοσιακό κρεοπώλη, εξέφρασαν την ανασφάλειά τους για το εισαγόμενο κρέας των σούπερ μάρκετ, ενώ υπογράμμισαν ότι στα καταστήματα των αλυσίδων απουσιάζει η προσωπική επαφή στο σέρβις. Σχετικά με τις αγορές οπωροκηπευτικών, εξέφρασαν την προτίμησή τους για τις λαϊκές αγορές, θεωρώντας ότι εκεί τα προϊόντα είναι πιο φρέσκα, η ποικιλία σημαντική και οι τιμές καλύτερες. Πάντως τέτοιες αντιδράσεις διαπιστώθηκαν κυρίως εκ μέρους καταναλωτριών μεγαλύτερης ηλικίας, μη εργαζόμενων και χαμηλότερης κοινωνικοεισοδηματικής τάξης.