Χρονιά έντονης ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα είναι το 2020 για τη Bazaar, αφού εκτός από την επέκταση του δικτύου της με νέα καταστήματα, ο τζίρος της αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της ανάληψης του έργου της κεντρικής τροφοδοσίας του δικτύου των καταστημάτων Spar. Η σχετική συμφωνία με τη Spar Hellas, σύμφωνα με τις πηγές του σελφ σέρβις, τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτής, αρχικά θα τροφοδοτούνται κεντρικά με προϊόντα τα 40 πρώτα καταστήματα Spar, που είναι πλήρως ανακαινισμένα. Εν ευθέτω χρόνο θα ακολουθήσουν ακόμη 20, που βρίσκονται σήμερα στη φάση της ανακαίνισής τους. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους θα καλύπτονται περίπου 60 καταστήματα του δικτύου των Spar. Σημειώνουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο φέτος είναι προγραμματισμένη η ανακαίνιση ακόμη 60 καταστημάτων. Το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Spar Hellas και Bazaar προβλέπει ότι τα περισσότερα από τα καταστήματα Spar θα τροφοδοτούνται με το σύνολο των κωδικών προϊόντων που διακινούν, ενώ για κάποια η κεντρική τροφοδοσία θα αφορά μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σημειώνεται ότι από τις εγκαταστάσεις της Bazaar θα τροφοδοτούνται και καταστήματα του ομίλου αγορών Αστέρας. Ο όμιλος, όπως είναι γνωστό, έχει συμμετοχική σχέση με τη Spar Hellas. Μέλη του κατόπιν σχετικών συμφωνιών αποκτούν την ταυτότητα των καταστημάτων Spar. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Bazaar, η αξία των προϊόντων με τα οποία θα τροφοδοτεί το δίκτυο των Spar υπολογίζεται θα ανέλθει φέτος στα 30 εκατ. ευρώ. Ο βαθμός επέκτασης του εν λόγω δικτύου ανά την Ελλάδα κάθε χρόνο θα ενισχύει αναλογικά τον τζίρο της Bazaar.

Οι επενδύσεις στα logistics
Προκειμένου να καλύψει τις διευρυμένες ανάγκες της στη διανομή, η Bazaar επενδύει στον τομέα των logistics, έχοντας ήδη υπό τον έλεγχό της τις εγκαταστάσεις άλλοτε της Τυποεκδοτικής (επιχείρησης του ΚΚΕ). Πρόκειται για ένα ακίνητο έκτασης 20.000τμ, το οποίο ήδη ανασκευάζεται πλήρως, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του νέου του ιδιοκτήτη, ενώ πρόκειται να επεκταθεί κατά 10.000τμ, με την προοπτική να στεγάσει χώρους συνολικής έκτασης 30.000τμ. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες να παραδοθούν προς χρήση στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2020. Περίπου κατά το ήμισυ θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για τη Bazaar. Το υπόλοιπο θα διατεθεί σε τρίτους –πιθανότατα θα εκμισθωθεί.

Το ακίνητο ανήκει στη θυγατρική του ομίλου Alpico Logistics, στην οποία ανήκει και το κέντρο αποθηκών της Bazaar στην Πειραιώς, έκτασης 20.000τμ. Αθροιστικά οι δύο αποθηκευτικές εγκαταστάσεις θα στεγάζουν χώρους έκτασης 70.000τμ. Σημειώνουμε ότι οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα διατεθούν προς ενοικίαση σε ενδιαφερόμενους κυρίως για αποθήκευση προϊόντων ψύξης και κατάψυξης, ενώ στις εγκαταστάσεις άλλοτε της Τυποεκδοτικής οι χώροι θα μοιραστούν για τη αποθήκευση και διάθεση dry και frozen φορτίων.

Το δίκτυο των Spar θα εξυπηρετείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς, οι οποίες εξυπηρετούν και τις διανομές για τον ΕΛΟΜΑΣ και τον Αστέρα.