Η «γλώσσα» που θα μιλούν στο μέλλον οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι περισσότερο τεχνολογική και λιγότερο διαπροσωπική. Η αγορά της λιανικής θα επενδύσει με μεγαλύτερη ένταση στις προηγμένες τεχνολογίες και τα οφέλη θα είναι πολλά, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους, διαπιστώνει στη συνέντευξή του στο σελφ σέρβις ο κ. Νικηφόρος Χαραγκιώνης, CEO της Χρονογραφικής. Περιγράφοντας το μέλλον των συναλλακτικών σχέσεων, υποστηρίζει ότι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής δεν έχει ακόμη αντιληφθεί τα όσα μπορεί να αποκομίσει από τη χρήση των νεο-τεχνολογικών λύσεων στη διαδικασία των αγορών του. Αλλά δεν θα αργήσει.

Σε τι βαθμό οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν στον τομέα των νέων τεχνολογιών, αναζητώντας σύγχρονες λύσεις για την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δικτύων τους, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών; –ρωτήσαμε το συνομιλητή μας στην έναρξη της συζήτησής μας. Όπως μας είπε, «η επόμενη πενταετία για την αγορά των σούπερ μάρκετ κατά την εκτίμησή μου θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού θα χαρακτηρίζεται από την έντονη επέκταση των δικτύων τους με νέα καταστήματα, από νέες στρατηγικές συνεργασίες, καθώς και από αλλαγές στις συναλλακτικές σχέσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβάνομαι έντονα την ανάγκη των αλυσίδων λιανικής για ένα μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, άρα και για περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στα πεδία που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών. Πλέον όλο και πιο συχνά τα στελέχη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ συζητούν για τα αυτόματα ταμεία, που ήδη έχουν εφαρμογή στο εξωτερικό, για το self scanning των προϊόντων, όπως και για τις προσωποποιημένες προσφορές. Πρόκειται για τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες στρέφουν με μεγαλύτερη ένταση τους «παίκτες» της οργανωμένης λιανικής στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, δημιουργούνται καταστήματα «νέας γενιάς», που φέρουν περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές, πολλές από τις οποίες εγκαθίστανται και στα παλαιότερα καταστήματα στη διαδικασία των ανακαινίσεων και της αναβάθμισής τους, με στόχο πάντα τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους. Εννοείται βέβαια ότι όλες αυτές οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις προϋποθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα για να μπορέσει να ανταποκριθεί».

Εξοικειωμένος πλέον ο καταναλωτής με τις τεχνολογίες

    σελφ σέρβις: Πόσο «φιλικός» θεωρείτε ότι είναι ο Έλληνας καταναλωτής στη χρήση των σχετικών εργαλείων;

Νικηφόρος Χαραγκιώνης: Ο Έλληνας καταναλωτής έχει πλέον εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση της τεχνολογίας στις καθημερινές του συναλλαγές, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα των ηλεκτρονικών αγορών φυσικά. Τα smart phones και οι άπειρες εφαρμογές που προσφέρουν, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, κάνοντάς τον, μάλιστα, περισσότερο απαιτητικό στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για μια τάση που καθορίζει πια σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στον κλάδο, όπως άλλωστε και την ταχύτητα με την οποία θα προσαρμοστούν τα δίκτυα των καταστημάτων στα νέα δεδομένα.

Οι καιροί δεν περιμένουν…

    σ. σ.: Γενικότερα τα οργανωμένα δίκτυα στην Ελλάδα σε τι βαθμό καθυστερούν, αν καθυστερούν, ως προς την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη ή με άλλες μεγάλες σύγχρονες αγορές, όπως των ΗΠΑ, της Κίνας ή της Ιαπωνίας;

Ν. Χ.: Πλέον όσο αυξάνουν οι απαιτήσεις στη διάθεση των αγαθών, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων του κλάδου οφείλει να είναι όχι μόνο έγκαιρη, αλλά και αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει πως τα οργανωμένα δίκτυα καταστημάτων στη χώρα μας μέλλει να προσαρμόζονται χωρίς καθυστερήσεις στα νέα δεδομένα, προκειμένου να μην χάνουν τα ποικίλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που τους προσφέρει η τεχνολογία. Εννοείται, βέβαια, ότι σημαντικό ρόλο στον αναγκαίο τεχνολογικό μετασχηματισμό έχει το οικονομικό μέγεθος της κάθε εταιρείας. Όμως, βλέπουμε πως ακόμα και μικρότεροι «παίκτες» της αγοράς μας διαθέτουν –στο βαθμό που ο καθένας μπορεί– σεβαστό μέρος του ετήσιου budget τους για τον εκσυγχρονισμό τους. Είναι φυσικό, άλλωστε, να αποβλέπουν στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους ιδίως στα θέματα της διαχείρισης των προϊόντων.

    σ. σ.: Πείτε μας πιο συγκεκριμένα τι κερδίζει μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ εφαρμόζοντας τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και σε τι βάθος χρόνου αποσβένεται το κόστος της επένδυσής της;

Ν. Χ.: Αυτό που σαφώς κερδίζει είναι ότι παραμένει στην καρδιά των εξελίξεων, διευκολύνοντας τον καταναλωτή στις αγορές του, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί ή και αυξάνει τις πωλήσεις της. Όσο για το χρόνο απόσβεσης που με ρωτήσατε, εξαρτάται από το είδος και από το κόστος της επένδυσης. Αν η τεχνολογία στην οποία αποφάσισε και επενδύει μια αλυσίδα, έχει σκοπό την προώθηση στον πελάτη νέων προϊόντων ή, παραδείγματος χάριν, τη διευκόλυνση των συναλλαγών στο κατάστημα, τότε το αποτέλεσμα θα φανεί άμεσα τόσο στον πελάτη της όσο και στα μεγέθη της εταιρείας. Στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά το λειτουργικό κομμάτι της αλυσίδας, τότε τα οφέλη έρχονται σε δεύτερο χρόνο και καταγράφονται στα καθαρά αποτελέσματά της.

Self-scanning vs προσωπικής εξυπηρέτησης

    σ. σ.: To self-scanning συναντάται ήδη σε δίκτυα της οργανωμένης λιανικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Πότε εκτιμάτε ότι θα το δούμε και στη λιανική της χώρας μας;

Ν. Χ.: Η αλήθεια είναι πως, αν και τα τελευταία χρόνια η αγορά της λιανικής στην Ελλάδα παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών και τις προσφερόμενες παροχές, εντούτοις η εμπορική δραστηριότητα στα χώρα μας παραμένει αρκετά παραδοσιακή και με έμφαση στην προσωπική επαφή για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Το self-scanning διευκολύνει ασφαλώς κατά πολύ τις καθημερινές αγορές, προσφέροντας πλήρη έλεγχο στο πότε, το πώς και το τι επιλέγει ο πελάτης. Όμως, αυτός είναι συνηθισμένος να εξυπηρετείται από πρόσωπα κι όχι στην τεχνολογία. Δεν εγκαταλείπει τη συνήθεια της διαπροσωπικής επικοινωνίας, προκειμένου να επιλέξει ένα προϊόν από το ράφι, επιμένει σ’ αυτό. Δεν αντιλαμβάνεται –τουλάχιστον ακόμα– ότι με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, μέσω δηλαδή του self-scanning, μπορεί να εξυπηρετείται ταχύτερα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι είναι θέμα χρόνου και για τον ίδιο να εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες του ανάλογου τύπου και ύφους, συνειδητοποιώντας ότι έχει να κερδίσει από τη χρήση τους.

Σταθερά ανοδική πορεία

    σ. σ.: Δώστε μας μια εικόνα για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας σας. Πώς έκλεισε το 2019 από άποψη τζίρου και κερδοφορίας και πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα γι’ αυτήν το 2020;

Ν. Χ.: Η Χρονογραφική, με μακρά παρουσία στην αγορά της, συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της, βασίζοντας τη θέση της στην εφαρμογή προηγμένης τεχνογνωσίας, στη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και στην υποστήριξη πρωτοποριακών ιδεών και προτάσεων. Εδώ και χρόνια ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία. Η τελευταία χρήση, του 2019, έκλεισε θετικά για την εταιρεία, εφόσον αυξήθηκε ο τζίρος της περίπου στα 4,5 εκατ. ευρώ. Το 2020 προβλέπω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο. Ο κύκλος εργασιών μας πλέον μεγαλώνει. Έχοντας πάντα την καλύτερη δυνατή πρόσφορά για τον πελάτη της, αλλά και την τεχνογνωσία να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογίες, η Χρονογραφική θα παραμείνει η πρώτη δύναμη στο πεδίο της. Εξάλλου, πρόσφατα προσθέσαμε στη «μηχανή» μας ένα ακόμη «γρανάζι», το βιομηχανικό τμήμα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης της εταιρείας, αφουγκραζόμενοι το σφυγμό και τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας, επεκτείναμε τη δράση της εταιρείας, δημιουργώντας ένα νέο τμήμα, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην αγορά της βιομηχανίας, προκειμένου να καλύψουμε και τις δικές της ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.