Η νέα μονάδα εφοδιασμού που σχεδίασε και υλοποίηση η εταιρεία αφορά την αποθήκευση και την τυποποίηση και συσκευασία νωπών φρούτων και εξυπηρετεί το διάστημα αναμονής μέχρι την παραλαβή των παραγγελιών από τρίτους ή έως τη μεταφόρτωση των παραγγελιών σε ίδια μεταφορικά μέσα της εταιρείας, μια ανάγκη που είχε διαφανεί εντόνως, μιας και οι μέχρι πρότινος εγκαταστάσεις βρίσκονταν εντός κατοικημένης περιοχής. Εξάλλου, η νέα μονάδα βρίσκεται στο χώρο της έδρας της Νέα Star Fruit ΑΕ, στο χωριό Πετραία της περιοχής Σκύδρας Πέλλης.

Το επενδυτικό σχέδιο κατασκευής της συγκεκριμένης μονάδας είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016 και βάσει εκείνου, άνω του 35% της επένδυσης είχε αποφασιστεί να υλοποιηθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Στη γενική συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου του 2021, αποφασίστηκε τα ίδια κεφάλαια να προέλθουν τελικά από το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Νέα Star Fruit ΑΕ. Χθες Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) το ανανεωμένο καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο αναφέρεται η απομείωση του μέχρι χθες μετοχικού κεφαλαίου στο 15,72%, μετά την αποπληρωμή της συμμετοχής στο κόστος κατασκευής της νέας εγκατάστασης κατά €252.857,74.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter