Είναι ιδιαίτερα προκλητικό να μιλάει κανείς για ευκαιρίες που δημιουργεί αυτή η τόσο μεγάλη σε διάρκεια και τόσο τραγική σε επιπτώσεις κρίση. Δεν μπορούμε, όμως, να μην σημειώσουμε πως με αφορμή την κρίση μπαίνουν σε αμφισβήτηση οικονομικά συστήματα και κοινωνικές σχέσεις, στις οποίες χώρες ολόκληρες στήριξαν για χρόνια την πορεία τους, ανοίγοντας μια προοπτική αλλαγής.

Η κρίση έφερε στη επιφάνεια από τη μία πλευρά τη βαθιά διάβρωση των θεσμών -από τις οικονομικές συναλλαγές που διεκπεραιώνονταν από τους έχοντες την εκάστοτε αντίστοιχη εξουσία- και από την άλλη άνοιξε την Κερκόπορτα για την άλωση δικαιωμάτων, που έδιναν μια αίσθηση κοινωνικής προστασίας στην πλειοψηφία και κυρίως στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα που επί δεκαετίες δρούσε καταργώντας, όποτε ήταν αναγκαίο για την προώθηση ιδιοτελών συμφερόνων, την ευθύνη του κράτους στην προαγωγή μιας ισότιμης, ειρηνικής και παραγωγικής διαβίωσης των πολιτών, αποκάλυψε τις πραγματικές του προθέσεις.

Έχοντας ως ευαγγέλιο την ατομική πρωτοβουλία και στόχο μια αέναα αυξανόμενη κερδοφορία, οδηγεί σήμερα τους πολίτες στο να υπομένουν τις επιπτώσεις αποφάσεων, οι οποίες όχι μόνο αλλάζουν άμεσα τις συνθήκες ζωής τους αλλά και την εικόνα της χώρας συνολικά, υποθηκεύοντας –στην κυριολεξία- το μέλλον, υπό καθεστώς φόβου για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, που δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, και –όπου αυτό είναι δυνατόν- να αποκομίσουμε μακροπρόθεσμα κέρδος, σε ατομικό ή επιχειρηματικό επίπεδο, μπαίνουν σε αμφισβήτηση πολλές από τις βεβαιότητές μας. Ή τουλάχιστον, αυτό θα πρέπει να συμβεί, ειδικότερα στην περίπτωση επιχειρήσεων – οργανισμών, υπεύθυνων για τομείς που συμμετέχουν, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την οικονομία του συνόλου της χώρας, αλλά και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Εδώ εντάσσονται, φυσικά, και οι επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και των προμηθευτών του, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους. Είναι βέβαιο πως ο καθένας μας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας του, συμβάλλει στον καθορισμό της πορείας αυτής της χώρας. Κάποιοι, λόγω της θέσης τους, επηρεάζουν με τις ιδέες και τις αποφάσεις τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις εξελίξεις. Και γι’ αυτό, η ευθύνη των επιλογών τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Η σημερινή ταχύτητα των αλλαγών απαιτεί μια πιο ανοιχτή προσέγγιση των εξελίξεων και των διαφορετικών ιδεών άμεσα, ένα γκρέμισμα των στεγανών που μας χωρίζουν από ιδέες που κάποτε έμοιαζαν εντελώς ξένες. Κι αυτό, αφορά και στις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τους. Σήμερα μιλάμε για το κοινό καλό ή για αμοιβαία επωφελείς αποφάσεις στον κλάδο, και δεν πρόκειται για μια θεωρητική συζήτηση αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές που οι πρωτοπόροι είναι απαραίτητο να εφαρμόσουν, αφήνοντας για τα καλά στο παρελθόν, εκεί που ανήκουν, άλλες αντιλήψεις.

Σε αυτό το πνεύμα καλούμε στο συνέδριο της 8ης Απριλίου, που διοργανώνει το περιοδικό μας, τα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου να συζητήσουν μεταξύ τους σε πάνελ, στο πνεύμα της εποχής και της διαφορετικής προσέγγισης που επιτάσσουν οι εξελίξεις, το παρόν και το μέλλον του. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός διαλόγου σχετικά με τον νέο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο του κλάδου, όπως διαμορφώνεται από τις υψηλές απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική συζήτηση: Η κατάθεση απόψεων με ανοιχτό μυαλό, για το διαφορετικό που φέρνει η εποχή μας, μια εποχή που απαιτεί από όλους να πάρουν θέση.