Δεν έγινε δεκτή δίχως αντιρρήσεις η χορήγηση εξουσίας στο ΔΣ της εταιρείας Market In εκμετάλλευσης ακινήτων, ώστε να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Πιο συγκεκριμένα, η σχετική πρόταση πέρασε τελικά με ποσοστό 70,46% επί των μετόχων και καταψηφίστηκε από τη Μαργαρίτα Ράμμου αυτοπροσώπως και δια των αντιπροσώπων της, δηλαδή σε ποσοστό 29,54% (ήτοι 554.911 ψήφοι, όσοι εκείνη κατέχει).

Η πλευρά της Μαργαρίτας Ράμμου είχε νωρίτερα αιτηθεί να πληροφορηθεί εάν η εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων έχει πράγματι ανάγκη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για να λάβει την απάντηση από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, Αντίοπο Σελιανίτη, αλλά και από τον αντιπρόσωπο της πλευράς της Ευλαμπίας Ράμμου, Γεώργιο Σωτηρόπουλο ότι «πρόκειται για χορήγηση απλής δυνατότητας στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο μέλλον, εάν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας».

Τέθηκε υπόψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, αντιπρόσωπου της Μαργαρίτας Ράμμου, ότι «το ζήτημα της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά η χορήγηση της σχετικής εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο». Η πλευρά της Ευλαμπίας Ράμμου υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ούτως ή άλλως, ελέγχονται», αλλά η πλευρά της Μαργαρίτας Ράμμου ανταπάντησε ότι «η ίδια υποεκπροσωπείται στο τρέχον διοικητικό συμβούλιο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ήταν δύσκολο να επηρεάσει τις αποφάσεις.

Άλλωστε, ο έτερος αντιπρόσωπος της πλευράς της Μαργαρίτας Ράμμου, Στέφανος Φουρτουνίδης, μίλησε για «συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας», με εισήγηση «που αποσκοπεί στη ματαίωση των δικαιωμάτων της μετόχου μειοψηφίας» και ακόμη, σημείωσε, ότι η πλευρά της Μαργαρίτας Ράμμου εκτιμά ότι «δεν συντρέχει τέτοια ανάγκη για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», άρα και «για εκχώρηση τέτοιας εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο».

Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου 2023 στην ανώνυμη εμποροβιομηχανική εταιρεία Market In, είχε επίσης εγκρίνει τη χορήγηση του δικαιώματος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το διοικητικό της συμβούλιο σε εύρος πενταετίας. Επισημαίνεται όμως ότι η Μαργαρίτα Ράμμου δεν αποτελούσε, ούτε αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εμποροβιομηχανικής Market In.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter