Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 34% προχώρησε στις 15 Μαρτίου 2024 η γεωκτηνοτροφική χοιροτροφική εταιρεία εκτροφής ζώων και παραγωγής αλλαντικών Γ. Ζέικος ΑΕΒΕ. Η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας έλαβε απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διατηρεί εγκαταστάσεις στη θέση Γερακάκι της Ανάβρας Αγιάς Λαρίσης, για την εξυπηρέτηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Γ. Ζέικος.

Οι πελάτες της εταιρείας βρίσκονται σε όλα τα στάδια του εμπορίου, τόσο στο χονδρεμπόριο, με εμπορικές συμφωνίες στις κεντρικές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όσο και σε ιδιώτες εμπόρους λιανικής σε ολόκληρη την Ελλάδα και συμφωνίες ιδιωτικής ετικέτας με ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά €500.007, με έκδοση 166.669 νέων ονομαστικών μετοχών, διαμορφώνοντας το σε €1.471.020 συνολικά, που πλέον διαιρείται σε 490.340 μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter