Περισσότερα ρεύματα ανακύκλωσης και πιο πολύπλοκα συστήματα περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. «Προγραμματίζεται η επέκταση του κώδωνα του γυαλιού, ώστε το γυαλί να αποσυνδεθεί, να υπάρξει ξεχωριστό ρεύμα για το χαρτί και ένα τρίτο για τις λοιπές συσκευασίες», σημείωσε ο διευθυντής του συλλογικού φορέα, Γιάννης Ραζής.

Μέτοχος του φορέα είναι και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ): 312 ελληνικοί δήμους συμμετέχουν συνολικά. Χρησιμοποιούνται 32 κέντρα διαλογής απορριμμάτων, ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα. Το 2022 συγκεντρώθηκαν 521.000 τόνοι μέσα από συνολικά 120.000 δρομολόγια των σχετικών ειδικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί από το φορέα στους δήμους.

«Οι πόροι που συσσωρεύει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης διατίθενται για την ανακύκλωση των συσκευασιών και για τις δραστηριότητες όλων των σταδίων», επεσήμανε ο κ. Ραζής. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που υπάγεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και υποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλύπτει σε παρόντα χρόνο το 96% του πληθυσμού της χώρας, από πλευράς υποδομής, με περίπου 175.000 μπλε κάδους και 10.500 μπλε κώδωνες ειδικά για το γυαλί, ολοκληρώνοντας στο μεγαλύτερο μέρος της την εκτατική ανάπτυξη του εγχειρήματος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter