Το Cloud Computing είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο μοντέλο, που έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμασης.

 Στη διαπίστωση αυτή κατέληξαν οι ομιλητές στην εσπερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ, με θέμα «Ασφάλεια Πληροφοριών σε Cloud Computing Υπηρεσίες: Μύθοι και πραγματικότητα», που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Την εκδήλωση, που παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα, διοργάνωσε το Special Interest Group του ΕΙΠ για το Information Security. Στο πλαίσιό της διαπιστώθηκε ότι το Cloud Computing παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν πάγια έξοδα σε λειτουργικά, να πετυχαίνουν μειωμένα κόστη πληροφορικής, να επικεντρώνονται περισσότερο στις κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητές τους, να επενδύουν σε πιο ευέλικτες λύσεις πληροφορικής και να επιτυγχάνουν στην καινοτομία, καθιστώντας τα προϊόντα τους πιο ανταγωνιστικά.