Με απόφασή του το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας κήρυξε στις 3 Φεβρουαρίου 2009 τη νομοθεσία περί καταβολής εισφορών των γεωργών στο Ταμείο Εισφορών (Absatzfond), η οποία υφίσταται από το 1969, ως αντισυνταγματική και ως εκ τούτου άκυρη. Βάσει αυτής της απόφασης, ο CMA-Γερμανικός Οργανισμός Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, ο οποίος  ως οργανισμός ανήκει στο παραπάνω ταμείο, επηρεάζεται από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με συνέπεια να κλείσει και το γραφείο του στην Ελλάδα. Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους του CMΑ, αναπάντεχη.

CMA είναι τα αρχικά της ονομασίας Centrale Marketing Gesellshaft der deutschen Agrarwirtschaft (Κεντρικός Οργανισμός Μάρκετινγκ της Γερμανικής Αγροτικής Οικονομίας). Σκοπός του CMA ήταν να προωθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τρόφιμα και ποτά που αποτελούν προϊόντα της γερμανικής αγροτικής παραγωγής. Ιδρύθηκε με νόμο το 1969, και στους στόχους τους αναφέρονταν: η κεντρική προώθηση των προϊόντων που παράγονται από τη γερμανική αγροτική οικονομία και τη βιομηχανία τροφίμων, η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα γερμανικά αγροτικά προϊόντα , η παροχή βοήθειας σε γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση αγορών στο εσωτερικό και εξωτερικό, η διατήρηση εξαγωγικών συμφερόντων των μεμονωμένων κλάδων της γερμανικής αγροτικής οικονομίας , η ενίσχυση των ανταγωνιστικών θέσεων της γερμανικής αγροτικής οικονομίας κλπ.