Την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων cash & carry ΕΝΑ, που απέκτησε με την εξαγορά της Τροφό, προγραμματίζει φέτος η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Στόχος της είναι η ανάπτυξη της ΕΝΑ μέσω του συστήματος franchising.

Την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων cash & carry ΕΝΑ, που απέκτησε με την εξαγορά της Τροφό, προγραμματίζει φέτος η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Στόχος της είναι η ανάπτυξη της ΕΝΑ μέσω του συστήματος franchising.

Ειδικότερα, ο όμιλος της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ήδη επανεξετάζει τις φόρμες των συμβάσεων που θα υπογράφουν οι συνεργάτες-πελάτες της ΕΝΑ. Ο ανασχεδιασμός αυτός έχει ως στόχο την ανάπτυξη του χονδρεμπορικού δικτύου (ΕΝΑ) τόσο μέσω της διεύρυνσης του πελατειακού του κοινού όσο και μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο «σ.σ.» στελέχη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπουν τη διάθεση των προϊόντων από τον προμηθευτή της ΕΝΑ απευθείας στο κατάστημα του πελάτη, ώστε να εξοικονομείται κόστος και χρόνος. Παράλληλα οι επιχειρηματίες-πελάτες της ΕΝΑ θα περιορίσουν τις επισκέψεις τους στα cash & carry καταστήματα του ομίλου, ενώ οι παραγγελίες τους και οι παραδόσεις των προϊόντων θα αυτοματοποιηθούν.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του franchising υπολογίζεται πως θα υπογράψουν συμβάσεις δικαιόχρησης με την ΕΝΑ περίπου 50 επιχειρηματίες-πελάτες της, ενώ στόχος του ομίλου είναι η σταδιακή αύξηση του αριθμού των εν λόγω συμφωνιών. Στο τέλος του 2002 αναμένεται να έχει επιτευχθεί η ουσιαστική εφαρμογή του franchising στο πλαίσιο του ομίλου και να έχει δημιουργηθεί ένα ακόμη καλά οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων χονδρικής.

Σημειώνεται ότι στη χρήση του 2001 οι πωλήσεις των καταστημάτων που εντάσσονται στο δίκτυο της ΕΝΑ εξασφάλισαν στον όμιλο έσοδα της τάξης των 31 δισ. δρχ., αυξημένα δηλαδή κατά 4,5% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2000. Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ακόμα την εξέλιξη του τζίρου τους σε ποσοστιαία βάση, λόγω των ριζικών αλλαγών που προωθούνται για την ανάπτυξη του χονδρεμπορικού δικτύου, όμως θεωρείται βέβαιη η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων.