Η πορεία των εξαγωγών στον τομέα των ζυμαρικών από τις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής, εμφανίστηκε σταθερή έως πτωτική το 1999 σε σχέση με το 1998. Η αύξηση του συνολικού μεγέθους εξαγωγών προήλθε κυρίως από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε., προκαλώντας ανακατανομή των μεριδίων εξαγωγής μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η πορεία των εξαγωγών στον τομέα των ζυμαρικών από τις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής, εμφανίστηκε σταθερή έως πτωτική το 1999 σε σχέση με το 1998.

Η αύξηση του συνολικού μεγέθους εξαγωγών προήλθε κυρίως από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε., προκαλώντας ανακατανομή των μεριδίων εξαγωγής μεταξύ των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η αναφερόμενη εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση επί των συνολικών εξαγόμενων ποσοτήτων το 1999, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η εταιρεία ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΕΒΕ, επί των συνολικών εξαγόμενων ποσοτήτων ζυμαρικών το εξεταζόμενο έτος.

Επεται η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ Θ. ΑΦΟΙ Α.Ε. και ακολουθεί με μικρή διαφορά η ΑΒΕΖ Α.Ε. Οι εταιρείες ΜΙSKO A.E. και Π. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ συμμετείχαν με μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου των εξαγόμενων ποσοτήτων ζυμαρικών κατά το 1999 και κατέλαβαν αντίστοιχα την έκτη και έβδομη θέση στην κατάταξη των κυριοτέρων επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα.