Περίπου 20.000 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα από τα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), μέσω του οποίου έχουν χρηματοδοτηθεί, το διάστημα από το 2004 έως το τέλος του 2007, με 2,23 δισ. ευρώ έργα υποδομής και επενδυτικά σχέδια αυτών των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ποσοστό απορρόφησης υπερπενταπλασιάστηκε την περίοδο αυτή, φθάνοντας από 15,1% στο 78,3%. Τον Μάρτιο του 2004, τονίζεται ενδεικτικά, το ΕΠΑΝ βρισκόταν στην 9η θέση μεταξύ 12 προγραμμάτων, ενώ τον Δεκέμβριο του 2007 βρέθηκε στην 3η θέση σε ρυθμό απορρόφησης και στην 1η θέση σε ποσοστό υπογεγραμμένων συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, από το 2001 έως το 2004, εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ 8.504 επιχειρήσεις, ενώ από το 2005 έως και το 2007 ο αριθμός αυτών υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τις 19.597.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε κατά την περίοδο αυτή στην υποστήριξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε περιφέρειες εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών να αυξηθεί κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Κατά το Υπουργείο Ανάπτυξης, στη βελτίωση του ρυθμού και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠΑΝ συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η αύξηση των ποσοστών χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ανακατανομή των πόρων προς όφελος της Περιφέρειας και η απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος.

Στόχος στο εξής είναι η ποιοτική και αποτελεσματική ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων του προγράμματος, τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ εκφράζεται η βεβαιότητα ότι “το ΕΠΑΝ δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ μέχρι την ολοκλήρωσή του, το 2008”.