Έτοιµο να «τρέξει» το deal διάσωσης των δοµών της Μαρινόπουλος δηλώνει το επιτελείο της Σκλαβενίτης, έχοντας καταρτίσει πλέον σε όλες τους τις λεπτοµέρειες τα πλάνα για την ανασυγκρότηση του δικτύου τής προς απορρόφηση εταιρείας. Μοναδική εκκρεµότητα ήταν η αντιµετώπιση του νοµικού κωλύµατος, που προέκυψε από την καθυστέρηση στην έκδοση της θετικής κατά τ’ άλλα απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά το εµπόδιο παρεκάµφη.

Το δικαστήριο µε δεύτερη απόφασή του, παραµονές έκδοσης του τεύχους, ενέκρινε και τυπικά πλέον τη συµφωνία εξυγίανσης, καθώς ουσιαστικά απέµπλεξε την αλυσίδα από τη διαλυτική αίρεση, η οποία αναφέρονταν στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέποντας ότι, εάν µέχρι τις 14 Φεβρουαρίου δεν είχε παρέλθει ο µήνας των τριτανακοπών, θα ακυρωνόταν η συµφωνία. Ενδιαφέρον έχει η θέση του δικαστηρίου σχετικά µε την προθεσµία ολοκλήρωσης του deal. Η απόφασή του δεν ορίζει κάποια καταληκτική ηµεροµηνία, οπότε η όλη διαδικασία φαίνεται ότι σε νοµικό επίπεδο ξεµπλοκάρει οριστικά.

Της δεύτερης απόφασης που εξέδωσε το Πρωτοδικείο είχε προηγηθεί αίτηση ερµηνείας, την οποία είχε καταθέσει η Μαρινόπουλος, µε σκοπό να ξεπεραστεί το εµπόδιο της διαλυτικής αίρεσης της συµφωνίας, που δεν επέτρεπε την υπογραφή του deal µετά τη 14η Φεβρουαρίου. Εξάλλου, ενδιαφέρον έχει και το ζήτηµα των τριτανακοπών κατά της απόφασης επικύρωσης, µε προθεσµία υποβολής την 19η Φεβρουαρίου, έναν µήνα δηλαδή µετά τη δηµοσίευση της εν λόγω απόφασης (εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου, δηµοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου). Σύµφωνα µε πληροφορίες του σελφ σέρβις, µέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου είχε κατατεθεί η πρώτη τριτανακοπή, ενώ κανείς δεν µπορούσε (παραµονές της έκδοσης του παρόντος τεύχους) να προεξοφλήσει ότι δεν θα ακολουθούσαν κι άλλες. Νοµικοί κύκλοι ανέφεραν, ωστόσο, ότι οι τριτανακοπές που θα εκδικαστούν µετά από δύο µε τρεις µήνες, δεν εµποδίζουν την υπογραφή και εκτέλεση του deal, δεδοµένου ότι η συµφωνία διάσωσης µπορεί να «τρέξει» υπό την αίρεση των όποιων τριτανακοπών έχουν στο µεταξύ κατατεθεί. Ανάλογα, όπως σηµειώνεται, µπορεί να χορηγηθούν στη Σκλαβενίτης και τα δάνεια που έχει συµφωνήσει µε τις τράπεζες. Πάντως το επιτελείο της Σκλαβενίτης, αν και διακατέχεται από την εύλογη ανησυχία της απώλειας του χρόνου και των µεγάλων καθυστερήσεων που υπήρξαν για την αντιµετώπιση των νοµικών εκκρεµοτήτων, δεν χάνει την αισιοδοξία του. Προς τους προµηθευτές φέρεται να δηλώνει ότι «εδώ που φθάσαµε, επιστροφή δεν υπάρχει. Η συµφωνία θα ολοκληρωθεί παρά τα εµπόδια που ανέκυψαν. Το deal είναι πολύ µεγάλο για να εγκαταλειφθεί κι η έκταση της ζηµιάς που θα προκληθεί στην αγορά από ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι µη υπολογίσιµη». Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Σκλαβενίτης δηλώνει έτοιµη να κινηθεί ταχύτατα για τις πρώτες αναγκαίες προσαρµογές στο δίκτυο της Μαρινόπουλος, µόλις υπογραφεί η συµφωνία.

Ο λογαριασµός ανεβαίνει
Βέβαια, το κόστος όλων των εν λόγω καθυστερήσεων προκαλεί νέους «πονοκεφάλους» στη διοίκηση της Σκλαβενίτης, καθότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της αυξάνουν και οι τράπεζες δεν έχουν πολλά περιθώρια ν’ αυξήσουν τις «ενέσεις» ρευστότητας προς την αλυσίδα. Ας δούµε, όµως, πώς είχε διαµορφωθεί µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου ο «λογαριασµός» για τη διάσωση των δοµών της Μαρινόπουλος. Το συνολικό ποσό της δανειοδότησης το οποίο είχε εξ αρχής συµφωνήσει η Σκλαβενίτης µε τις τράπεζες ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ. Σε αυτό προστίθενται 120 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της αλυσίδας, ενώ για την «εξυπηρέτηση» του deal κρίθηκαν αναγκαίες δύο ενδιάµεσες χρηµατοδοτήσεις. Η πρώτη, που «κλείδωσε» και ήδη καλύφθηκε από πέρυσι, ήταν της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ προήλθαν από έκτακτη δανειοδότηση και τα υπόλοιπα 15 εκατ. ευρώ από κεφάλαια που κατέβαλλε η Σκλαβενίτης. Η δεύτερη ενδιάµεση χρηµατοδότηση παρέµενε σε εκκρεµότητα τις παραµονές έκδοσης του παρόντος τεύχους. Κατά πληροφορίες, αφορούσε σε ένα ποσό της τάξης των 60 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά της Σκλαβενίτης έκρινε αναγκαία τη χορήγηση ενός νέου έκτακτου δανείου της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, µε την προοπτική της συµπλήρωσής του µε ακόµη 10 εκατ. ευρώ από κεφάλαια της εταιρείας. Κατά άλλες πληροφορίες, η Σκλαβενίτης εξέταζε το σενάριο της κάλυψης των έξτρα αυτών κεφαλαίων µε εγγυήσεις της. Αθροίζοντας όλα τα προαναφερόµενα ποσά και υπό την προϋπόθεση ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα «κλειδώσει» και η δεύτερη ενδιάµεση χρηµατοδότηση, τα συνολικά κεφάλαια που θα απαιτηθούν για η διάσωση των δοµών της Μαρινόπουλος θα φθάσουν τελικά τα 680 εκατ. ευρώ!

Καθυστερεί η καταβολή των μισθών
Η δεύτερη ενδιάμεση χρηματοδότηση κρίνεται από την αλυσίδα άκρως αναγκαία για να ολοκληρωθεί το deal, πράγμα που ανακλάται από τις καθυστερήσεις πληρωμών των μισθών του προσωπικού της Μαρινόπουλος. Μέχρι την έκδοση του τεύχους είχε καταβληθεί μέρος των δεδουλευμένων του Δεκεμβρίου, αρχικά το 30% του μισθού και εν συνέχεια ένα 10%.

Σε εκκρεμότητα φυσικά παραμένουν και οι μισθοί του Ιανουαρίου, ενώ όσο προχωρά ο χρόνος χωρίς την ολοκλήρωση του deal, οι υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού αυξάνονται. Κάθε μήνας που περνά η Σκλαβενίτης επιβαρύνεται με ποσό περίπου 7-8 εκατ. ευρώ μισθολογικού κόστους, ενώ αυξάνει και το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων Μαρινόπουλος (ενοίκια, λογαριασμοί παροχής ηλεκτρικού και ύδρευσης κλπ).

Γεγονός είναι ότι ο χρόνος που κύλησε πέραν των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών στη συμφωνία προκαλεί ζημιές στη Σκλαβενίτης, αφού τα κόστη της Μαρινόπουλος «φουσκώνουν» άνευ εισροής εσόδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ημερήσια βάση οι πωλήσεις της αλυσίδας περιορίζονται μόλις στο ποσό των 220.000-230.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ετήσιες πωλήσεις μόλις 70 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα αυτά είναι ελάχιστα για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου, γι’ αυτό τα στελέχη της Σκλαβενίτης διαμαρτύρονται για ζημιές με τις οποίες επιβαρύνεται η αλυσίδα, έξω από κάθε πρόβλεψη και λογική του αρχικού σχεδιασμού.

Τα αδιάθετα PL προϊόντα
Πηγές του σελφ σέρβις αναφέρουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που έχει μεσολαβήσει για κλείσει σε νομικό επίπεδο η έγκριση του deal, η Σκλαβενίτης επεδίωξε να «ξεστοκάρει» τα PL προϊόντα της Μαρινόπουλος, τα οποία διέθεσε μέσω του δικτύου σε λίαν επιθετικές προσφορές. Ωστόσο, οι εν λόγω ενέργειες δεν προσέλκυσαν το κοινό, δεδομένου ότι δεν προβλήθηκαν από τα διαφημιστικά μέσα όπως άλλοτε… Εφόσον όλα κυλήσουν κατ’ ευχήν και το deal τελικά κλείσει, η διαχείριση αυτού του στοκ θα αποτελέσει πονοκέφαλο για τη Σκλαβενίτης, καθότι, εφόσον καθυστερήσει η διάθεσή του, θα προσμετρηθεί ως ζημιά για την εταιρεία.