Η αλυσίδα που ανήκει στον όμιλο Delhaize America, η Food Lion, υποστηρίζει τα σχολεία κάθε περιοχής, μέσω ενός προγράμματος που συνδέεται με τη χρήση της κάρτας πιστότητας MVP.

[ΗΠΑ] Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα μέρος του συνολικού ποσού που δαπανούν οι πελάτες της αλυσίδας για την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Food Lion, μεταφέρεται αυτόματα στον λογαριασμό του σχολείου της επιλογής τους.

Μεταξύ των σειρών ιδιωτικής ετικέτας από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν προϊόντα οι πελάτες της αλυσίδας είναι οι Healthy Accents, Home 360, On the Go Bistro, Nature’s Place, Smart Option κλπ. Δωρεές ύψους μέχρι 2.500 δολάρια θα διατίθενται τρεις φορές τον χρόνο στα σχολεία (Απρίλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο). Τον προηγούμενο χρόνο, από τη Food Lion πραγματοποιήθηκαν δωρεές σε σχολεία, μέσω του σχετικού προγράμματος, που ξεπέρασαν τις 500.000 δολάρια.

Στόχος της αλυσίδας, σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου για τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης με τις τοπικές κοινωνίες, είναι το σχολικό έτος 2011-2012 να ξεπεραστεί αυτό το ποσό.