Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων, μετά μια ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2004, ακολούθησε  φθίνουσα πορεία τη περίοδο 2005-2008. Ειδικότερα, το 2008 σημείωσε οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με το 2007. Οι εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2008, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,4%.Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από την κλαδική μελέτη “Ανδρικά-Γυναικεία Δερμάτινα Υποδήματα”, που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Στον κλάδο της υποδηματοποιίας (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά υποδήματα από δέρμα ή από άλλα υλικά) δραστηριοποιείται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορες κλίμακες μεγεθών (ως προς τα οικονομικά στοιχεία, το μέγεθος της απασχόλησης κλπ). Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται, ως προς την ενασχόλησή τους με τα υποδήματα, σε παραγωγικές, εισαγωγικές και «μικτές». Στην Ελλάδα, η παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων μειώνεται σταδιακά, καθώς λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής αρκετές παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν πλέον στραφεί στις εισαγωγές.

Αναφορικά με τα κανάλια διάθεσης, αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις διαθέτουν δικά τους καταστήματα λιανικής πώλησης, μέσω των οποίων διακινούν τα προϊόντα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). Οι βιομηχανικές μονάδες του κλάδου συνήθως διαθέτουν τα υποδήματά τους χονδρικώς. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υποδήματα πωλούνται και από μεγάλα καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ, γεγονός που οξύνει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικού εμπορίου.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων, σημειώνεται ότι διαχρονικά η κατανάλωση γυναικείων υποδημάτων κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των ανδρικών. Συγκεκριμένα, το 2008 εκτιμάται ότι τα δερμάτινα γυναικεία υποδήματα συγκέντρωσαν το 67% της εξεταζόμενης αγοράς. Τα ανδρικά υποδήματα το ίδιο έτος αντιπροσώπευσαν το 33% της συνολικής αγοράς ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων.

Ανταγωνισμός από την ‘Απω Ανατολή

Ο κλάδος των ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς δραστηριοποιείται σε αυτόν πλήθος επιχειρήσεων με ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων σε όλες τις κλίμακες τιμολογιακών και ποιοτικών προδιαγραφών. Το στοιχείο του ανταγωνισμού είναι εντονότερο στην αγορά των υποδημάτων μεσαίας και χαμηλής τιμής, καθώς στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν εισέλθει δυναμικά φθηνά προϊόντα που προέρχονται κυρίως από χώρες της ‘Απω Ανατολής.