Με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σήμανση όλων των συμβατικών τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροπο-ποιημένους (μεταλλαγμένους) οργανισμούς σε ποσοστό άνω του 0,9% είναι πλέον υ-ποχρεωτική

Με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σήμανση όλων των συμβατικών τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένους (μεταλλαγμένους) οργανισμούς σε ποσοστό άνω του 0,9% είναι πλέον υποχρεωτική.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα τρόφιμα που περιλαμβάνουν μεταλλαγμένους οργανισμούς μη ανιχνεύσιμους στο τελικό προϊόν –κυρίως λόγω υψηλής θερμικής κατεργασίας του– όπως για παράδειγμα το σογιέλαιο και το καλαμποκέλαιο που προέρχονται από καλλιέργεια μεταλλαγμένης σόγιας και καλαμποκιού αντίστοιχα. Από την υποχρέωση εξαιρούνται μόνο τα τρόφιμα που έχουν παραχθεί με τη βοήθεια γενετικά τροποποιημένου ενζύμου.