Συγκεκριμένα, ο υπουργός ΥΠΑΝ, κ. Χρήστος Φώλιας, ανακοίνωσε πως διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων στο κατάστημα της Καρφούρ Μαρινόπουλος, το οποίο βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, και μάλιστα καθ’ υποτροπήν. Οι παραβάσεις αφορούσαν στην παραπλάνηση του καταναλωτή λόγω «διπλών τιμών», την ύπαρξη διαφοράς μεταξύ τιμής φυλλαδίου και ταμείου αλλά και ραφιού και ταμείου, και ύπαρξης διαφορετικής τιμής μεταξύ φυλλαδίου και ταμείου και ραφιού και ταμείου, παραβίαση πακέτου προϊόντων με προσφορές, μη χρήση price checkers και πώληση προϊόντων χωρίς να αναγράφεται στην πινακίδα η τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Σε βάρος της εταιρείας επιβλήθηκε πρόστιμο για παραπλάνηση του καταναλωτή ύψους 300.000 ευρώ.

Το ΥΠΑΝ παρέπεμψε, επίσης, για επιβολή προστίμων που αφορούν σε συγκεκριμένες παραβάσεις στην αρμόδια Νομαρχιακή αρχή τις αλυσίδες Αφοί Βερόπουλοι και Ατλάντικ, με παράλληλη παραπομπή τους στην εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο κ. Φώλιας ανέφερε συγκεκριμένα πως οι παραβάσεις στην Αφοί Βερόπουλοι αφορούσαν στη μη ύπαρξη τιμής πώλησης επί της συσκευασίας προϊόντων, την μη χρήση price checkers και την απο-συσκευασία πακέτου προϊόντος προς προσφορά.

Στην αλυσίδα Ατλάντικ διαπιστώθηκε η μη γνωστοποίηση στο οικείο επιμελητήριο και στην αρμόδια ΔΥΟ συμφωνιών, τις οποίες είχε συνάψει με προμηθευτές νωπών λαχανικών, ενώ δεν είχε αφαιρεθεί από την τιμή των τιμολογίων και η έκπτωση του 8%, την οποία παρείχαν οι προμηθευτές.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Βλάχος, ανακοίνωσε με τη σειρά του την επιβολή προστίμων σε προμηθευτές, επειδή ανακοίνωσαν αυξήσεις χωρίς να τις αιτιολογούν. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 57.000 ευρώ στην Kraft Foods Hellas AE, 70.000 ευρώ στη Μάκρο C&C, 42.000 ευρώ στην Κοντοβερός, 55.000 στη Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική, 30.000 στην Ιωνική Σφολιάτα, 61.000 ευρώ στην Πατραϊκή Χαρτοποιία-Elite, 368.000 στη Shell Hellas, 281.000 στην ΕΛΙΝΟΙΛ, 259.000 ευρώ στην AEGEAN-Αιγαίον ‘Οιλ και 55.000 ευρώ στην Pernod Ricard.

Τέλος, ο κ. Βλάχος ανακοίνωσε ότι 17 εταιρείες μετά από κοστολογικούς ελέγχους προχώρησαν σε ανάκληση ανατιμήσεων σε 3.211 κωδικούς, 14 αποφάσισαν μειώσεις τιμών σε 269 κωδικούς, 4 μείωσαν το ποσοστό αύξησης των τιμών τους και 3 πάγωσαν τις τιμές σε 500 κωδικούς.