Το νομοσχέδιο θα προβλέπει την υποχρέωση των θυγατρικών εταιρειών ξένων ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αλλά και των ελληνικών ομίλων, οι οποίοι διαθέτουν θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, να καταθέτουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης φακέλους τεκμηρίωσης των τρόπων τιμολόγησης ενδο-ομιλικά των προϊόντων τους. Ο φάκελος θα κατατίθεται εντός 4 μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, θα αφορά στις συναλλαγές του προηγούμενου 12μήνουν και θα αναφέρει το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ενδο-ομιλικά -σε αξία και σε όγκο προϊόντων- αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία ανά προϊόν.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, θα αφορά αποκλειστικά στις θυγατρικές ομίλων και όχι στους αντιπροσώπους πολυεθνικών ή στις συναλλαγές ομίλων με ανεξάρτητες εταιρείες (αντιπροσώπους, χονδρεμπόρους, εισαγωγείς κά).

Στο νέο νομικό πλαίσιο θα εμπίπτουν και θυγατρικές ομίλων, που εδρεύουν και εκτός Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο εφαρμόζεται ήδη σε 16 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, “με μεγάλη επιτυχία”, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ανέφερε πως το 60% των εμπορικών συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών στις ανεπτυγμένες χώρες αφορούν σε ενδο-ομιλικές πράξεις.

Ποινές

Στην περίπτωση κατά την οποία η τεκμηρίωση των εταιρειών, σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλές τιμές, κρίνεται ανεπαρκής από τους αρμόδιους ελεγκτές, θα επιβάλλεται σε βάρος της εταιρείας πρόστιμο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 10% του τζίρου που προήλθε από την διακίνηση του υπερτιμολογημένου προϊόντος ή από την παρεχόμενη υπηρεσία κατά την ελεγχόμενη χρήση. Στους παρανομούντες, πέραν του προστίμου, θα επιβάλλονται και διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις.

Υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων θα είναι η υπό ίδρυση ΥΠΕΑ (Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς).

Για επιμέρους ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι τριγωνικές ενδο-ομιλικές συναλλαγές, δηλαδή η διακίνηση προϊόντος στην ελληνική αγορά μέσω θυγατρικής του ομίλου που εδρεύει σε τρίτη χώρα, δεν δόθηκαν από τον υπουργό διευκρινίσεις.