Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι από τα 41 μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός κατά της ακρίβειας, μόλις ένα αφορούσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μάλιστα, τα σχόλια του υπουργού για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ενίσχυσης της Ανεξάρτητης Αρχής ήταν γενικά και αφορούσαν, κυρίως, στο ζήτημα της στελέχωσής της με νέο προσωπικό.

O υπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα και οι δράσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση αφορούν σε όλο το φάσμα της παραγωγικής, εμπορικής, καταναλωτικής συμπεριφοράς, επιδιώκουν την πλήρη αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της αγοράς και λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε να είναι αποτελεσματικά.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις του ΥΠΑΝ για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων έχουν ως εξής:

Για τις εισαγωγές προϊόντων: Αυστηροποίηση των κυρώσεων για παράνομες ελληνοποιήσεις αγαθών, διευκόλυνση εισαγωγών προϊόντων που βρίσκονται προσωρινά σε ανεπάρκεια, ρύθμιση για τη συσκευασία εισαγόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων, διασταύρωση στοιχείων από τρίτες χώρες.

Για την αγροτική παραγωγή: Καθιέρωση δίγραμμης επιταγής για κάθε συναλλαγή άνω των 1.000 ευρώ μεταξύ παραγωγού-χονδρεμπόρου οπωροκηπευτικών και κρεάτων.

Για τη βιομηχανική επεξεργασία και τη μεταποίηση: Υποχρεωτική αιτιολόγηση ανατιμήσεων και δημοσιοποίηση σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολή, διαρκή κοστολογικό έλεγχο, συγκριτική παραβολή κοστολογικών στοιχείων με την αντίστοιχη ανάλυση κοστολογίου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ.

Για τη διακίνηση των προϊόντων: Καθιέρωση υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας και του χρόνου παραγωγής και εισαγωγής, υποχρεωτική διακίνηση αγροτικών προϊόντων από χονδρεμπόρους προς λιανοπωλητές μόνο σε κεντρικές αγορές ή πιστοποιημένους επαγγελματικούς χώρους, επανεξέταση όλων των αδειών των εμπόρων των κεντρικών αγορών, έλεγχο κοστολογίου συσκευασίας σε κεντρικές αγορές, έλεγχο φθορών αγροτικών προϊόντων και υποχρεωτική δήλωση προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, αυστηροποίηση του καθεστώτος χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών, έλεγχο ποσοτήτων λαϊκών αγορών. 

Για την ενημέρωση των καταναλωτών: Υποχρεωτική επικόλληση τιμής σε κάθε προϊόν, υποχρεωτική αναγραφή μοναδιαίας τιμής στο ράφι για τα υποσυσκευασμένα προϊόντα, αυστηροποίηση διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση διαφορετικής χρέωσης από το ράφι στο ταμείο (προβλέπεται μέχρι και κλείσιμο επιχείρησης), παραβολή τιμών για επιχειρήσεις μέλη διεθνών ομίλων, υποχρεωτική αναγραφή επί του τιμολογίου οιασδήποτε έκπτωσης, υποχρεωτική ανάρτηση τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης στις κεντρικές αγορές, εκσυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας σούπερ μάρκετ (συστήνεται επιτροπή με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να αναμορφωθεί το πλαίσιο), υποχρεωτική αναγραφή αρχικής τιμής πώλησης σε καταστήματα στοκ και outlet, θεσμοθέτηση επιβράβευσης επιχειρήσεων «φιλικών προς τον καταναλωτή», λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών, λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές, καθημερινή έκδοση ειδικού δελτίου τιμών για το καλάθι με τα προϊόντα υψηλότερης ζήτησης, καθημερινή ανάρτηση ηλεκτρονικού δελτίου τιμών, καθιέρωση προτεινόμενης “καλής” τιμής, υπαίθρια ενημέρωση τιμών.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης και ισχυροποίησης του καταναλωτικού κινήματος με δήλωση του κ. Φώλια πως “επιθυμία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να δημιουργηθεί συνομοσπονδία καταναλωτών”.
 
Για τις διυπουργικές συνεργασίες, καθώς τις συνέργιες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα μέτρα προβλέπουν κατά λέξη: “Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελεγκτικού ‘Εργου, πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης -από μία τιμή οροφής και άνω στην τιμή του βαρελιού πετρελαίου- μηχανισμού διόρθωσης προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αναμόρφωση του υφιστάμενου ποινολογίου στην κατεύθυνση του αυστηρότερου επιτρεπτού, εντατικοποίηση ελέγχων μεικτών κλιμακίων για την πάταξη του παραεμπορίου, εντατικοποίηση συστηματικών ελέγχων στις κεντρικές αγορές, δημιουργία μητρώου συσκευαστηρίων, ενεργοποίηση του νόμου για τις καθυστερήσεις πληρωμών, θέσπιση μητρώου διακινητών οπωροκηπευτικών και φρούτων για παραγωγούς και εμπόρους και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ανάπτυξη προγράμματος αγωγής του καταναλωτή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 
Τέλος, προβλέπεται η αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η ενίσχυση του στελεχικού δυναμικού της, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα στην εξέταση των υποθέσεων.