Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει, μαζί με 40 εταίρους από 17 ευρωπαϊκές χώρες, στο ευρωπαϊκό έργο NU-AGE, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων, μέσω της ανάπτυξης νέων διατροφικών στρατηγικών, που θα λαβαίνουν υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Κεντρικός πυρήνας του έργου NU-AGE είναι μια μονοετής διατροφική παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε από 625 άτομα ηλικίας άνω των 65 σε ολόκληρη την Ευρώπη να τρώνε σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο οδηγό διατροφής. Με την εν λόγω μελέτη αναμένεται να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί, με τους οποίους η διατροφή επιδρά στη διαδικασία της γήρανσης.