Το πάντα επίκαιρο για τον κλάδο των τροφίμων ζήτημα της προσφοράς υγιεινών και ασφαλών προϊόντων παρουσιάστηκε στο συνέδριο Health & Safety Food Conference, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23 Φεβρουαρίου από το περιοδικό μας, στο συνεδριακό κέντρο ΟΤΕ Academy.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου εκπρόσωποι της βιομηχανικής παραγωγής και ειδικοί αναλυτές εισηγήθηκαν θεματολογία, σχετική αφενός με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η βιομηχανία τροφίμων, με σκοπό την ανάπτυξη υγιεινών προϊόντων, και αφετέρου με τον αντίκτυπο αυτών των πρωτοβουλιών στους καταναλωτές και στο επίπεδο της διαμόρφωσης σχετικών θεσμών στην ΕΕ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) με θέμα τις «διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και τον ρόλο των σούπερ μάρκετ», θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από την άποψη της αποτίμησης εκ μέρους των ίδιων των καταναλωτών του ρόλου των σούπερ μάρκετ στη διατροφική αναβάθμισή τους, στο οποίο αφιερώνουμε τις σελίδες που προηγούνται αυτού του ρεπορτάζ στο παρόν τεύχος, υπογραφόμενες από τον κ. Λευτέρη Κιοσέ, υπεύθυνο ερευνών του ΙΕΛΚΑ και εισηγητή στο συνέδριό μας.

Ανιχνεύοντας τις αντιδράσεις του καταναλωτή
Η κυρία Liisa Lähteenmäki, Professor, Departmet of Business Administration, Aarhus University, συνεργάτις του MAPP (Centre of Research on Customer Relations in the Food Sector), στο πλαίσιο της εισήγησής της, με θέμα τη «σύνδεση του Μάρκετινγκ με την προώθηση ενός υγιεινού προτύπου διατροφής», εξήγησε ότι, όπως πιστοποιεί η έρευνα, οι προσλαμβάνουσες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς υγείας των προϊόντων διαφοροποιούνται έντονα.

Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές που διαμορφώνουν κατά τόπους την καταναλωτική συνείδηση. Μάλιστα, συχνά διαπιστώνεται ότι κοινές προς όλους πληροφορίες των προϊόντων (στις ετικέτες τους και στη διαφήμισή τους) οδηγούν σε ανόμοιες έως αντικρουόμενες καταναλωτικές αντιδράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενίοτε η πρόταξη της προϊοντικής καινοτομίας στα τρόφιμα εγείρει αλυσίδα ερωτημάτων για την εγκυρότητα των ισχυρισμών τους.

Αυτά όμως, τόνισε μεταξύ άλλων η ομιλήτρια, εν πολλοίς φαίνεται ότι αγνοούνται από τους πολυεθνικούς παραγωγούς. Πάντως, κοινός τόπος για το Μάρκετιγκ παραμένουν το ότι ο σύγχρονος καταναλωτής έλκεται από τις υποσχέσεις υγείας των προϊόντων κι ότι, ταυτόχρονα, δεν διατίθεται να κάνει παραχωρήσεις αναφορικά με τις γεύσεις της προτίμησής του.

Περίπου στο ίδιο πλαίσιο, αλλά από διαφορετική σκοπιά, κινήθηκε στην εισήγησή του ο κ. Dr. Stefan Storcksdieck, Nutrition & Health Projects Manager του European Food Information Council (EUFIC), ο οποίος, βασισμένος σε αποτελέσματα ερευνών του EUFIC και του FLABEL (Food Labeling to Advance Better Education for Life), σχετικά με την κατανόηση και τη χρήση των διατροφικών πληροφοριών στη επισήμανση των τροφίμων, αναφέρθηκε σε παραδειγματικές περιπτώσεις διαφοράς αντιλήψεων των καταναλωτών έξι χωρών της ΕΕ, αναφορικά με τη σημασία των προαναφερόμενων πληροφοριών (ανάλογα π.χ. με το πώς ορίζει κάθε λαός τη δόκιμη ποσότητα της ατομικής μερίδας ή ποια θεωρεί ότι είναι τα συστατικά ενός τροφίμου που έχουν ενδιαφέρον για την υγεία, σε σχέση με την αποδοχή ή μη των σχετικών συστάσεων που απευθύνει στους καταναλωτές ο παραγωγός ενός τροφίμου).

Ωστόσο, σε παρόμοιες διαφορές αντιλήψεων οδηγεί, επίσης, η εσφαλμένη κατανόηση των ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων εξαιτίας είτε του διαφορετικού επιπέδου εκπαίδευσης των καταναλωτών είτε, όμως, και της σαφήνειας των πληροφοριών του παραγωγού.


Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνική συνεισφορά της βιομηχανίας
Από την πλευρά του, στην ομιλία του με θέμα «τα νέα δεδομένα στην επικοινωνία των τροφίμων προς τους καταναλωτές», ο κ. Ρόδιος Γαμβρός, εμπειρογνώμονας τροφίμων και ποιότητας, έδωσε έμφαση στην αλλαγή προσέγγισης των ισχυρισμών υγείας και διατροφής γενικά στην επικοινωνία, αλλά με έμφαση στις ετικέτες των προϊόντων, όπως θεσμοποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1924/2006, που ήδη εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2008, και επεκτείνεται με τον Κανονισμό 1169/2011 περί παροχής πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, που θα τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2014, εμπλέκοντας ενεργά όλο το κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην εισήγησή του ο κ. Γιάννης Μπάστας, Τεχνικός Διευθυντής της Unilever Hellas, με βάση αναφοράς του το παγκόσμιο υπόδειγμα της εταιρείας του, συνέδεσε τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά με την προώθηση των πρακτικών της αειφορίας, καλώντας τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναπροσαρμόσουν τα μηνύματά τους επί το απλούστερο και εύληπτο, ώστε να εμπεδωθεί κοινωνικά η συνάφεια των αειφόρων πρακτικών στην παραγωγή των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής.

Ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου της FrielslandCampina, αφού συνόψισε τις προόδους της βιομηχανίας τροφίμων όσον αφορά την κοινωνική συμβολή της στην προώθηση ενός πιο υγιεινού προτύπου διατροφής (υποκατάσταση λίπους, φυσική και τεχνητή υποκατάσταση ζάχαρης και αλατιού, χρήση ασφαλών πρόσθετων ουσιών, παραγωγή λειτουργικών προϊόντων), επισήμανε το αδιαμφισβήτητο του επιστημονικού κύρους των πρωτοβουλιών της.

Επίσης, παρουσίασε παραδειγματικά τομείς ερευνών για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας (πχ από καλλιεργούμενο πλαγκτόν), υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι μόλις 1 στους 10 Έλληνες συμβουλεύεται τις πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων κι ότι εξακολουθούν να ισχύουν φοβικά σύνδρομα απέναντι στο νέο που φέρνει η τεχνοεπιστήμη στη διατροφή, την ίδια ώρα που η παχυσαρκία καταδυναστεύει τις δυτικές κοινωνίες.

Από την πλευρά της η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, διευθύντρια R&D του ομίλου Kallimanis, στην ομιλία της με θέμα την «ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων που ικανοποιούν την απαίτηση για υγιεινή και ασφαλή διατροφή», παρουσίασε συνοπτικά τις στρατηγικές προκείμενες της χρήσης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής, που εφαρμόζει η εταιρεία της ως προϋπόθεση της πρόσθεσης αξίας στα προϊόντα της σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής.

Ασφάλεια τροφίμων, η μεγάλη πρόκληση
Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών λύσεων υγιεινής εισηγήθηκαν από διαφορετικές πλευρές ο καθένας την εμπειρία του ποιοτικού ελέγχου και των σχετικών αντιδράσεων, για την ασφάλεια των τροφίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, εξηγήθηκε η ουσιώδης συμβολή των διεθνών προτύπων, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα της αγοράς. Ως προς το τελευταίο ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, τεχνικός σύμβουλος του σωματείου GS1 Association Greece, ανέπτυξε συνοπτικά τη σημασία των διεθνών προτύπων GS1, με τα οποία καλύπτονται, επικοινωνούν και συντονίζονται περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και οργανισμοί χρήστες του στις αγορές 103 χωρών, υπό συνθήκες διενέργειας καθημερινώς το λιγότερο 5 δισεκατομμυρίων αναγνώσεων barcode κάθε είδους σε όλο τον κόσμο.

Όπως εξήγησε, αυτό για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σημαίνει αξιοπιστία, ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, μείωση των περιττών διαδικασιών και του κόστους διοίκησης, άρα ταχύτητα και οικονομία, αποδέσμευση πόρων για την αύξηση της παραγωγικότητας, έλεγχο και αποτελεσματικότητα στη συγκράτηση του κόστους.

O John Keogh, Senior Advisor, Product & Consumer Safety του GS1 Global Office, στην ομιλία του με θέμα «Product & Consumer Safety: global momentum to improve consumer safety» αναφέρθηκε στην εκσυγχρονιστική διάσταση της χρήσης των διεθνών προτύπων GS1 για την εφοδιαστική αλυσίδα, με πεδία τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια και την καταπολέμηση της εμπορίας πλαστής ταυτότητας προϊόντων και του λαθρεμπορίου. Εξάλλου, όπως εξήγησε, με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού και τις αυξημένες απαιτήσεις διατροφής, η ανάγκη για έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων συνεχώς διογκώνεται.

Παραδειγματικά, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι ασθενούν ετησίως περίπου 48 εκατ. άνθρωποι από αίτια που συνδέονται με τη διατροφή, εκ των οποίων οι 150.000 νοσηλεύονται και 3.000 πεθαίνουν, με συνολικό κόστος για την οικονομία της χώρας 152 δισ. δολάρια. Συνεπώς η απαίτηση για αναβάθμιση της μέριμνας παρακολούθησης και άμεσης ανάκλησης των μη ασφαλών προϊόντων αποτελεί ζωτικό θέμα, στο πλαίσιο του οποίου το GS1 Global ήδη προώθησε την ενοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Ο ομιλητής, μάλιστα, παρουσίασε το διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει την παρακολούθηση των προϊόντων και την ανάκλησή τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Στην εισήγησή της η κυρία Ειρήνη Αποστόλου, BU Regulatory & Quality Assurance της Kraft Foods Greece, με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων, κωδικοποίησε σχετικώς τις βέλτιστες διαδικασίες και πρακτικές που συνιστώνται στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων καθεμιάς.

Όπως τόνισε, η αμεσότητα διαχείρισης μιας κρίσης επιβάλει μικρό αριθμό στελεχών που επιφορτίζονται με αυτό το καθήκον, ξεκάθαρους μεταξύ τους ρόλους, ταυτότητα γλώσσας επικοινωνίας και συνεχή εκπαίδευση, ταχύτητα αποφάσεων και αλληλοενημέρωσης, διακριτικότητα και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση κρίσης πρώτη προτεραιότητα, είπε η ομιλήτρια, είναι η ασφάλεια των ανθρώπων (καταναλωτές, εργαζόμενοι, κοινωνικό σύνολο) και ακολουθούν η νομική κάλυψη, η προστασία της φήμης της εταιρείας και η διατήρηση της ομαλότητας στη λειτουργία της, ενόσω εξελίσσεται η κρίση.


Σούπερ μάρκετ: Στην πρώτη γραμμή του εκσυγχρονισμού
Στην ομιλία της η κυρία Ράνη Σβάρνα, υπεύθυνη τμήματος ποιοτικού ελέγχου, I. & Σ. Σκλαβενίτης, με θέμα «Λιανεμπόριο: ο τερματικός σταθμός της εφοδιαστικής αλυσίδας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η αλυσίδα του εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο λειτουργεί αμφίδρομα, καθώς κάθε κρίκος της αλληλεπιδρά αναπόφευκτα με τους υπόλοιπους.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιδιέστειλε την (ιδεοτυπική) λειτουργία ενός πιθανώς «ασθενούς κρίκου» της αλυσίδας προς αυτές ενός «ισχυρού κρίκου», με την έννοια ότι το σύστημα του πρώτου χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, εστίαση στο προϊόν και τυπολατρία, σε αντίθεση με τη λειτουργία του δεύτερου, που παραμένει ανοιχτό, κοινωνικά εστιασμένο στην προστιθέμενη αξία, στη συνεργασία και στη διάχυση της πληροφορίας, όντας ευέλικτο και ικανό να ανταποκρίνεται πέραν των συμβατών ορίων προς όφελος της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης του πελάτη ως αυτονόητης υποχρέωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η κυρία Θεώνη Σιδέρη, υπεύθυνη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου του ομίλου Μετρό, στην εισήγησή της οριοθέτησε την έννοια «Πελάτης», στη βάση των εμπειριών της εταιρείας της, ως ακρωνύμιο των εννοιών «Ποιοτικός Έλεγχος, Λιανεμπόριο, Ασφάλεια Τροφίμων, Ήθος, Στρατηγική».

Επίσης, όρισε τη διαφάνεια ως αναγκαίο πλαίσιο διεξαγωγής κάθε ελέγχου για την ποιότητα των προϊόντων, σε ευθεία αναφορά και αντιστοίχηση με τους ποιοτικούς ελέγχους των διαδικασιών και λειτουργιών του σύγχρονου καταστήματος στους τομείς της καθαριότητας και υγιεινής των χώρων, των εργαλείων και του προσωπικού, της εφαρμογής συστήματος HACCP, της τήρησης των προδιαγραφών συντήρησης των προϊόντων πέραν των συμβατικών νομικών υποχρεώσεων, της διενέργειας σχετικών εργαστηριακών αναλύσεων των προϊόντων κατά την παραλαβή, της χρήσης αξιόπιστων τεχνολογιών αιχμής για τον πλήρη έλεγχο της ψυκτικής αλυσίδας κλπ.

Από την πλευρά της η κυρία Μαρία Γκουραμάνη, υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας του ομίλου Μασούτης, ανέπτυξε την πολιτική ποιότητας του ομίλου, υποστασιοποιημένη στη στρατηγική απόφαση της εφαρμογής σχετικών συστημάτων διαχείρισης και αυτοελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, στο πλαίσιο της ελεγκτικής κάλυψης της παραγωγής των προϊόντων που εμπορεύεται, με έμφαση στις προδιαγραφές παραγωγής και την ιχνηλασιμότητα των φρέσκων προϊόντων, της διανομής και της τελικής πώλησής τους.

Παράλληλα, η ομιλήτρια παρουσίασε τις καινοτομίες του νέου αυτοματοποιημένου κέντρου logistics του ομίλου, οι οποίες συνδράτουν στον περιορισμό των λαθών, την ορθή διαχείριση των εμπορευμάτων ανά κατηγορία, την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο παραγγελίας, την εφαρμογή fifo-fefo και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διακίνησης των παραγγελιών προς το δίκτυο, με το οποίο το κέντρο logistic συνδέεται με τηλεματική τεχνολογία.

Το κόστος της μη ποιότητας είναι βαρύ
Στη συζήτηση που ακολούθησε με τους εισηγητές, όλοι συμφώνησαν ότι το κόστος της μη ποιότητας είναι κατά πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι η επένδυση στην ασφάλεια, δηλαδή στην υιοθέτηση προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και διαδικασιών άμεσης αντίδρασης, με παράλληλη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίσης, οι απόψεις τους ταυτίστηκαν ως προς το ότι, ενώ δεν τίθεται καν συζήτηση μιας ενδεχόμενης μείωσης του επιπέδου ασφάλειας λόγω της οικονομικής κρίσης, διευρύνονται οι προϋποθέσεις της συνεργασίας των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε αντί των επενδύσεών τους σε πανομοιότυπες περιττές διαδικασίες ελέγχου, να επενδύουν στο «κούμπωμα» των ελέγχων μεταξύ τους προς όφελος των οικονομιών κλίμακος των επιχειρήσεων και υπέρ της μεγιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων ασφάλειας στην αλυσίδα των τροφίμων.


Οι προμηθευτές λύσεων
Όπως τόνισε ο κ. Κώστας Καρδαμίτσης, διευθυντής υποστήριξης μάρκετινγκ και πωλήσεων, ECOLAB, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα τις «τεχνολογίες υγιεινής για την ασφάλεια τροφίμων, τον έλεγχο κόστους και την βιωσιμότητα», παρά το γεγονός ότι οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων δεν είναι απόλυτα προβλέψιμες, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η προετοιμασία για την αποφυγή τους. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την τεχνολογία καθαρισμού Thin Film Cleaning (TFC), μέσω της οποίας γίνεται ασύγκριτα μεγάλη μείωση κατανάλωσης νερού και χρόνου εργασίας.

Στην εισήγησή του ο κ. Βαγγέλης Μαρκάκης, Food Service & Retail Sector Leader της Diversey Ελλάς, τόνισε τον απλό, κατανοητό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα των λύσεων καθαρισμού που προτείνει η εταιρεία του.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν προϊόντα και δοσομετρικά συστήματα, μηχανήματα, εργαλεία, χαρτικά και υπηρεσίες υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα του συστήματος Smartdose για τα μικρά καταστήματα και του συστήματος Quattroselect, SafePack για τα μεγάλα, τονίζοντας τη φιλοπεριβαλλοντική και ενεργειακά οικονόμο διάσταση της εφαρμογής τους.

Στην ομιλία του ο κ. Κώστας Πούλος, γενικός διευθυντής της Athentis Consulting, στρατηγικού συνεργάτη της Lawson M3 για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρθηκε στην εικοσαετή εμπειρία των επιτυχημένων συνεργασιών και εφαρμογών που προώθησε η εταιρεία του σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς, σε επίπεδο λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Χορηγοί και υποστηρικτές
Χορηγός του συνεδρίου ήταν η Ecolab, χορηγός εκτυπώσεων η Pressious Αρβανιτίδης, χορηγός φιλοξενίας η OteAcademy και υποστηρικτές οι Kraft Foods Hellas, Diversey Hellas, Athentis και Chartis.

INFO
Οι εισηγήσεις στο Health & Safety Food Conference είναι διαθέσιμες στο www.foodconference.gr.