Συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία μίας νέας, σύγχρονης και ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής προϊόντων της Ξινό Νερό βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες από τον δήμο Αμυνταίου, που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας, αυτήν την περίοδο συντάσσεται η μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, έχει συνταχθεί το business plan, ενώ ήδη υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος χρηματοδότησης από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που θα υποβληθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ταυτόχρονα, αναμένονται και οι αδειοδοτήσεις από διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στόχος της Ξινό Νερό είναι να ανταποκριθεί στις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, καθώς και να αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγική τη δυνατότητα, στα επίπεδα της ζήτησης των προϊόντων της.

Υπερκάλυψε κατά πολύ τον περσινό τζίρο στο πρώτο εννεάμηνο του 2022
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή αναστολή παραγωγής αναψυκτικών, επανασχεδιασμό τους και επανατοποθέτησή τους άμεσα στην αγορά, ενώ παρουσίασε αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας της, στην οποία πρόσφατα εντάχθηκε σε παραγωγική λειτουργία ένα rinser-πλυντήριο φιαλών.

Ήδη μέχρι σήμερα για το 2022 η εταιρεία αναφέρει ότι έχει υπερκαλύψει κατά πολύ τον συνολικό ετήσιο περυσινό κύκλο εργασιών.

Στα 2,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος του 2021
Αναφορικά, ο κύκλος εργασιών της Ξινό Νερό για τη χρήση 2021 ανήλθε σε 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 2,03 εκατ. ευρώ το 2020 (+14,83%). Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2021 ανήλθαν στο ποσό των 487.443,25 ευρώ, έναντι 361.779,67 ευρώ το 2020 (+34,73%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 381.087,87 ευρώ, έναντι 272.440,45 ευρώ το 2020 (+39,88%). Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήρχετο σε ποσό 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι 2,89 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020.

Η δικαστική διαμάχη με την «Ιωσηφίδης – Ξινό Νερό»
Ερωτηματικό συνεχίζει πάντως να αποτελεί η έκβαση της δικαστικής διαμάχης της Ξινό Νερό με την «Ιωσηφίδης – Ξινό Νερό», με την πρώτη να απαιτεί το ποσό των 592.894,30 ευρώ για την ανεξόφλητη αξία διαδοχικών αγορών προϊόντων της, ενώ τη δεύτερη να διεκδικεί 3.537.830,51 ευρώ, επικαλούμενη ρήτρα βάσει σύμβασης. Επί της διαμάχης αυτής, η οποία διαρκεί εδώ και χρόνια, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τελεσίδικη δικαστική απόφαση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter