Στα 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα ανέλθει το ύψος της επένδυσης που σχεδιάζει η Ξινό Νερό για την ίδρυση νέας, σύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής μονάδας εμφιάλωσης φυσικού ανθρακούχου νερού. Σε συνεδρίασή του τον περασμένο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο δήμος Αμυνταίου, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Με βάση τις προσφορές που έχει λάβει η εταιρεία από διάφορους προμηθευτές, προκύπτει ότι το ύψος της επένδυσης θα ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εταιρεία θα επιδιώξει να λάβει δύο ειδών ενίσχυση (leasing και φορολογική απαλλαγή). ως εξής:- To συνολικό ενισχυόμενο κόστος επένδυσης με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) θα ανέλθει στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 60% της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα επιδοτηθεί, ποσό ύψους (2,28 εκατ. ευρώ).- To συνολικό ενισχυόμενο κόστος επένδυσης με φορολογική απαλλαγή θα ανέλθει στα 1,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 60% θα επιδοτηθεί, ποσό ύψους 720.000 ευρώ. – Σε ό,τι αφορά το ενισχυόμενο κόστος, ποσοστό 33,334% (400.008 ευρώ) θα καλυφθεί με εξωτερική χρηματοδότηση και συγκεκριμένα με τραπεζικό δάνειο, ενώ το 66,666% (799.992 ευρώ) θα καλυφθεί μέσω ανάλωσης υφιστάμενων αποθεματικών της επιχείρησης. Όπως μάλιστα διευκρινίστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ξινό Νερό, τα ίδια κεφάλαια είναι άμεσα διαθέσιμα από την επιχείρηση και θα δεσμευτούν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.

Εν αναμονή αδειοδοτήσεων
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, αυτήν την περίοδο συντάσσεται η μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, έχει συνταχθεί το business plan, ενώ ήδη υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος χρηματοδότησης από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που θα υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Ταυτόχρονα, αναμένονται και οι αδειοδοτήσεις από διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στόχος της Ξινό Νερό είναι να ανταποκριθεί στις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, καθώς και να αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγική τη δυνατότητα, στα επίπεδα της ζήτησης των προϊόντων της. Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της Ξινό Νερό για τη χρήση 2021 ανήλθε σε 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 2,03 εκατ. ευρώ το 2020 (+14,83%), ενώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 η εταιρεία αναφέρει ότι είχε ήδη υπερκαλύψει κατά πολύ τον συνολικό ετήσιο περυσινό κύκλο εργασιών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter