Η «μαύρη έκπληξη» της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας είναι ήδη on air με το δικό της ξεχωριστό site.

 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του υλοποιήθηκε από την Can Communications. Εξάλλου, ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός καλοκαιρινής φωτογραφίας Fix My Summer της Fix Hellas, που ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, στη σελίδα της εταιρείας στο facebook (http://www.facebook.com/FixHellasBeer).