Με ζωηρές και μεστές περιεχομένου συζητήσεις για τη συνεργασία οργανωμένου λιανεμπορίου-βιομηχανίας και πλούσιο προβληματισμό για την αντιμετώπιση της ύφεσης εξελίχθηκε ο διάλογος στο συνέδριο που διοργάνωσε στις 10 Απριλίου το σελφ σέρβις, παρουσία άνω των 400 στελεχών-εκπροσώπων της παραγωγής και διανομής των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε τους κεντρικούς άξονες της συζήτησης στους πέντε θεματικούς κύκλους διαλόγου του συνεδρίου, μέσω των οποίων τέθηκε το σύνολο των βασικών θεμάτων της ατζέντας των σχέσεων μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους, όπως αυτά αναδεικνύονται υπό συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης, καθώς και τα ουσιώδη πολιτικά ζητήματα των σχέσεων της αγοράς με την πολιτεία.

Το περιεχόμενο της εισήγησης του κ. Γ. Δουκίδη, επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), με θέμα τα αποτελέσματα μελέτης του φορέα, σχετικά με την «αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς των σούπερ μάρκετ και τα αναμενόμενα οφέλη», επιλέξαμε να το παρουσιάσουμε εκτενώς και αυτόνομα στις σελίδες 62-63 του ανά χείρας τεύχους. Είναι κάτι που το επιβάλλει, άλλωστε, στο πλαίσιο της «μνημονιακής» συγκυρίας, η κρισιμότητα των σχετικών προτάσεων του ΙΕΛΚΑ προς την πολιτεία.

Αυτόνομα παρουσιάζουμε για το ειδικό ενδιαφέρον της, στη σελίδα 64, και την εισήγηση του κ. Boris Planer, Research Director της Planet Retail, σχετικά με την εξέλιξη των ευρωπαϊκών οικονομικών μεγεθών και την επίδρασή τους στη δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης, στο μέγεθος των νοικοκυριών, στην καταναλωτική συμπεριφορά και στον τρόπο δράσης του λιανεμπορίου.

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Συνεργασία μετ’ εμποδίων και αγαθών προθέσεων

«Συνεργασία: Οι αξίες της εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης και της ακεραιότητας». Αυτό ήταν το θέμα του εναρκτήριου δημόσιου διαλόγου του συνεδρίου, που συντόνισε η κυρία Ξ. Μαντζιώρη, διευθύντρια σύνταξης του σελφ σέρβις. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. J. Loubère, διευθύνων σύμβουλος της Καρφούρ Μαρινόπουλος, Κ. Μαχαίρας, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Delhaize, Αρ. Παντελιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Μετρό, Γ. Μασούτης, πρόεδρος ΔΣ του ομώνυμου ομίλου, Σπ. Δεσύλλας, διευθύνων σύμβουλος της Unilever Hellas, και Β. Ευγένιος, γενικός διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ.

Τον τόνο στη συζήτηση έδωσε η κοινή πεποίθηση ότι η ύφεση θέτει ζήτημα επιβίωσης για όλους, με βασικά ζητούμενα τις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαμόρφωση κατάλληλων και προσιτών προτάσεων προς τους καταναλωτές, σε ένα εκ των πραγμάτων υψηλότερων απαιτήσεων πλαίσιο συνεργασίας των δύο εταίρων της αγοράς.  Όλοι οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι στερείται νοήματος η συζήτηση περί σύγκλισης των τιμών στο επίπεδο της «εσωτερικής υποτίμησης».

Επισήμαναν δε την απορρόφηση από τις επιχειρήσεις την τελευταία τριετία του κόστους από τις ανατιμήσεις πρώτων υλών, ενέργειας κ.λπ. και από την επιβολή υπέρογκων φόρων, προκειμένου να περιορίζονται οι επιπτώσεις στη ζήτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Επίσης, διαπίστωσαν την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και λόγω της διενέργειας συνεχών προγραμμάτων προσφορών, πράγμα που αντανακλάται στη μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, ενώ θύμισαν ότι οι τιμοληψίες επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση των τιμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, αντέκρουσαν τις επιθυμίες για πολιτική παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών, όπως και την ενοχοποίηση του επιχειρηματικού κέρδους, αναγνωρίζοντας και μόνο στον καταναλωτή το δικαίωμα της επιβράβευσης ή της τιμωρίας τους. Εξάλλου, ο κ. Παντελιάδης διερωτήθηκε κατά πόσον είναι κοινωνικά ωφέλιμες οι απαντήσεις σε διλήμματα του είδους «ακόμα χαμηλότερες τιμές ή περισσότερη απασχόληση;» όταν απευθύνονται σε σούπερ μάρκετ, δηλαδή σε επιχειρήσεις υψηλού συντελεστή συμμετοχής της εργασίας στο λειτουργικό τους κόστος.

Ο κ. Μαχαίρας προειδοποίησε ότι «η ερχόμενη πολύ δύσκολη τριετία» θα θέσει ανοικτά το ζήτημα της βιωσιμότητας για πολλές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, κάνοντας αδυσώπητες τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας, καθώς θα εξωθεί σε έναν ασύλληπτης έντασης «πόλεμο τιμών», η ανταπόκριση στον οποίο απαιτεί δομικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Καλές προθέσεις σε κακότροπους καιρούς
Η συζήτηση περιστράφηκε στη συνεργασία βιομηχανίας-λιανεμπορίου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης, με βασικά θέματα την αθέτηση των οικονομικών όρων στις εμπορικές συμφωνίες υπό συνθήκες έλλειψης ρευστότητας, τις διαπραγματεύσεις γύρω από τα ποσοστά κέρδους, τις δυνατότητες περικοπής κόστους από τους εταιρικούς οργανισμούς και τις ευκαιρίες συνεργασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.    

Ως προς το πρώτο σημειώνουμε:
* Τη δήλωση του κ. Loubère ότι εν αναμονή της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος με ευρωπαϊκή στήριξη, για την πιστοληπτική ανακούφιση των επιχειρήσεων, η Καρφούρ Μαρινόπουλος αποπληρώνει κατά προτεραιότητα τους Έλληνες προμηθευτές, που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, καθυστερώντας τις πληρωμές στους διεθνείς προμηθευτές της,

* Τα σχόλια του κ. Μαχαίρα ότι η λιανεμπορική εταιρεία δεν είναι χρηματοδοτικός οργανισμός, ώστε να ανέχεται εκείνον ειδικά τον προμηθευτή που μέχρι πρότινος επένδυε προνομιακά σε ανταγωνίστριές της, ούτε να δέχεται τη μεταφορά του προβλήματός του (καθυστέρηση πληρωμών) στην ίδια μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων του,

* Την παραίνεση των κ.κ. Δεσύλλα και Ευγένιου ότι «το πρόβλημα της ρευστότητας είναι κοινό για όλους και η λύση του δεν μπορεί παρά να μας αφορά από κοινού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων καθενός. Στον βαθμό που εκτιμούμε πως έχουμε την ευχέρεια μιας βοήθειας της μιας πλευράς προς την άλλη, πρέπει να την παρέχουμε προς όφελος αμφοτέρων, εφόσον ο μοναδικός πόρος χρηματοδότησης είναι η ίδια η αγορά».

Εν προκειμένω συνέστησε περισσότερη αυτοσυνείδηση, σε σχέση με το ότι «εμείς οι ίδιοι είμαστε το κύριο πρόβλημα της αγοράς μας…», ενώ ο κ. Loubère διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι προμηθευτές διαμορφώνουν τις τιμές τους αντιεπαγγελματικά.


Περί «ποσοστών» και ποσοστών
Ως προς τις διαπραγματεύσεις διαπιστώθηκε η μηχανιστική, συνήθως, εμμονή σε συμφωνίες για «ποσοστά», χωρίς την ουσιώδη γνώση για τους στρατηγικούς προσανατολισμούς και τις προσδοκίες κάθε μίας διαπραγματευόμενης πλευράς, «για» και «από» το κάθε συγκεκριμένο αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

Η ασάφεια ή το έλλειμμα γνώσης, άλλοτε «της στρατηγικής μου» κι άλλοτε «της στρατηγικής του πελάτη μου», καθιστά τον διαπραγματευτή πότε της μιας πλευράς και πότε της άλλης έκθετο στις σκοπιμότητες του συνεργάτη του, ενώ καταστρέφει τα brands. Η αναγκαιότητα της στρατηγικής προσαρμογής της μίας πλευράς στα συμφέροντα της άλλης υπό συνθήκες πτώσης του τζίρου αποκτά νέο περιεχόμενο.

Αυτό το προσδιορίζουν τόσο η πίεση για χρηματοοικονομική αναζωογόνηση των επιχειρήσεων όσο και η αύξηση της ζήτησης προϊόντων φίρμας λιανεμπορίου, ιδωμένη στο πλαίσιο της στρατηγικής κάθε αλυσίδας και ως προϋπάρχουσα τάση που την επιτάχυνε η συγκυρία – και δη προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών (εθνικών και τοπικών). Οι παράγοντες αυτοί περιπλέκουν τις σχέσεις των δύο πλευρών της αγοράς, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας τους.

Όπως εκτιμήθηκε, αντί του κλασικού πλαισίου της διαπραγμάτευσης, απαιτείται πλέον η Β2Β εμπλοκή των διευθύνσεων των συνεργαζόμενων πλευρών (Μάρκετινγκ, οικονομικής διεύθυνσης, logistics κ.λπ.), ώστε η αποδοτικότητα της συνεργασίας τους να είναι η βέλτιστη δυνατή ως κοινή υπόθεση.  

Ως προς τις δυνατότητες περικοπής κόστους, εκτιμήθηκε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξαντλήσουν τις προσπάθειες αφαίρεσης «κοστολογικού λίπους» από τις ενδοεπιχειρησιακές τους λειτουργίες και από τις Β2Β διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, που όπως ειπώθηκε παραμένει ακόμα μεγάλο, προς όφελος της μείωσης των τιμών και πριν οι επιχειρήσεις προχωρήσουν στη μείωση των αποδοχών του προσωπικού τους.

Επίσης, επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις στην προώθηση θεσμικών ρυθμίσεων για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στη ζωή των επιχειρήσεων, που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά και αποδοτικών συνεργειών μεταξύ τους, που θα μειώσουν τα κόστη τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εξ αφορμής του παραδείγματος της τελευταίας μεγάλης επένδυσης στα logistics του κλάδου, του νέου κέντρου διανομής του ομίλου Μασούτης, υπογραμμίστηκαν τα πολλαπλά οφέλη της κεντρικοποίησης των διανομών εκ μέρους του οργανωμένου λιανεμπορίου, ενώ για μια ακόμα φορά προβληματισμό δημιούργησε το περιττό, αλλά αναπότρεπτο λόγω κουλτούρας στη χώρα μας κόστος της πλαστικής σακούλας των σούπερ μάρκετ, που κυμαίνεται μεταξύ 0,3% ως 0,5% του τζίρου των αλυσίδων!

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Επιχειρήσεις-πολιτεία: Οι… απέναντι!

Τον τίτλο «Επιχειρήσεις-πολιτεία: Μια δύσκολη, αλλά απαραίτητη συμβίωση» είχε ο δεύτερος κύκλος διαλόγου, που συντόνισε ο συντάκτης μας κ. Πλ. Τσούλος (και αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Ναυτεμπορική»), με συνομιλητές τους κ.κ. Στ. Κομνηνό, γενικό γραμματέα Εμπορίου του ΥΠΑΑΝ, Αρ. Παντελιάδη (Μετρό), Ν. Σαρρή, διευθύνοντα σύμβουλο της Εύρηκα, και Θ. Τζίκα, πρόεδρο της Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ).

Η συζήτηση «έβγαλε είδηση»: Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κομνηνός, είναι ήδη έτοιμη προς υπογραφή η επί χρόνια αιτούμενη απ’ τον κλάδο υγειονομική διάταξη, με την οποία αίρονται οι περιοριστικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά στον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων ανά τμήμα πωλήσεων στο σούπερ μάρκετ.

«Στο εξής, το μόνο κριτήριο για τη λειτουργία των τμημάτων πωλήσεων θα είναι η προστασία της υγιεινής, κι αυτό είναι επανάσταση!» είπε ο γενικός γραμματέας εμπορίου, παραδεχόμενος, πάντως, ότι «αργήσαμε, μας πήρε δύο χρόνια να ωριμάσουν οι σχετικές ρυθμίσεις».
Στις τελευταίες περιέλαβε, επίσης, την απλοποίηση των υγειονομικών απαιτήσεων για τους διαχειριστές συσκευασμένων τροφίμων (κατάργηση της απαίτησης πιστοποιητικού υγείας), την αποδέσμευση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από τα ωράρια εργασίας, την κατάργηση αφενός της απαγόρευσης των πωλήσεων κάτω του κόστους και αφετέρου της υποχρέωσης κοινοποίησης των τιμοκαταλόγων χονδρικής στις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ.

Πάντως, οι συνομιλητές του κ. Κομνηνού, χωρίς να αμφισβητούν την καλή προαίρεση των προσπαθειών του, αμφισβήτησαν ευθέως τη δεκτικότητα της δημόσιας διοίκησης σε μόνιμες μεταρρυθμίσεις που δεν επιδέχονται προσθήκες «φωτογραφικών» διατάξεων, ενόσω οι μεταρρυθμίσεις αυτές εισάγονται χωρίς ουσιαστικά περιθώρια διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς, και δη προεκλογικώς.

«Η λογική της δημόσιας διοίκησης δεν αλλάζει κι είναι αυτό ακριβώς που παράγει την κακοδαιμονία της» ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ επαναληπτικά δηλώθηκε η απαισιοδοξία των συνομιλητών του γενικού γραμματέα για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στο πλαίσιο των σχέσεων επιχειρηματικού κόσμου και πολιτείας.


Καθαρές κουβέντες ή ιδεολογική συζήτηση;
Εξάλλου, η συζήτηση επανειλημμένως ανέδειξε την υπαρκτή ασάφεια σε ό,τι αφορά στην ουσία ενός ρυθμιστικού-ελεγκτικού (δηλ. «διαιτητικού» κι όχι «παρεμβατικού») ρόλου της δημόσιας διοίκησης ως προς την τυπική επίκλησή της, κι αυτό εξαιτίας των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το μνημόνιο…

Για παράδειγμα, η δήλωση «αποφυγής» εκ μέρους του γενικού γραμματέα Εμπορίου της πολιτικά υστερόβουλης πρακτικής των «συμφωνιών μεταξύ κυρίων» του παρελθόντος ή η αναγνώριση των αντι-ανταγωνιστικών επιπτώσεων της κοινοποίησης των τιμοκαταλόγων χονδρικής δεν συνάδουν ούτε με τον διασυρμό, με την κατηγορία της «αισχροκέρδειας», εκείνων που διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές τους ούτε με την κατακράτηση από το κράτος των χρωστούμενων προς τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και συχνών καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σχέσεις, όπως επισήμαναν οι συνομιλητές του κ. γενικού.

Εντέλει, όπως φάνηκε, το ερώτημα δεν είναι «πόσο μεγάλο ή μικρό κράτος θέλουμε», όπως το έθεσε ιδεολογικά ο κ. Κομνηνός, για να εισπράξει εξίσου ιδεολογικές απαντήσεις από τους συνομιλητές του, αλλά αν π.χ. στις δέκα κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργία της αγοράς οι έξι θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στο υπουργείο Υγείας, οι δύο στο υπουργείο Οικονομικών και μόλις οι δύο στο ΥΠΑΑΝ προς δόξαν της χρόνιας γραφειοκρατικής εμπλοκής ή αν θα εξακολουθήσουν να συγχέονται κατά βούληση οι έννοιες της «εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά» και της «ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών» προς επιβίωση των χειρισμών πολιτικής σκοπιμότητος!

Έτσι, η συζήτηση, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι το πάγιο αίτημα για ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς «ακριβές, ξεκάθαρο, διάφανο και σταθερό σε βάθος χρόνου» παραμένει στο ακέραιο χωρίς ικανοποίηση, όντας υπέρτερο των ιδεολογικών προτιμήσεων, αλλά και «των αντιδράσεων της ίδιας της αγοράς στην πλήρη απελευθέρωση, για λόγους συμφέροντος ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων», όπως είπε ο κ. Κομνηνός. Κατά τα άλλα, πάντως, κάλεσε λιανέμπορους και προμηθευτές να ορίσουν αυτοί έναν κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις τους…
 
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Η ηθική της συνεργατικής δράσης
Ειδήσεις προέκυψαν και από τον τρίτο ανοικτό διάλογο του συνεδρίου, με θέμα την «αναζήτηση νέων δρόμων συνεργασίας για την ανάκαμψη», που συντόνισε ο κ. Ξ. Χασάπης, γενικός διευθυντής της BOUSSIAS, με συνομιλητές τους κ.κ. Δ. Πρίντζιο, διευθυντή λειτουργίας καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, Χρ. Γκόκα, γενικό διευθυντή καταστημάτων της Μετρό, και Αλ. Αλεξόπουλο, εμπορικό διευθυντή της ΦΑΓΕ.

Ειδικότερα, μαζί με το φετινό πλάνο δημιουργίας δέκα νέων καταστημάτων από τη Μετρό, ανακοινώθηκε το ενδιαφέρον της εταιρείας για επέκταση εκτός συνόρων.Η συζήτηση περιστράφηκε στα ζητήματα των ηθικών αξιών της συνεργατικής δράσης προμηθευτών-λιανεμπορίου, που δοκιμάζονται σε συνθήκες πτώσης του τζίρου και έλλειψης ρευστότητας από τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμήθηκε πως η συρρίκνωση της αγοράς θα απασχολήσει για πολλά-πολλά χρόνια την «οικογένεια των δύο εταίρων του κλάδου».

Τονίστηκε, επίσης, ότι η καθυστέρηση πληρωμής, που πληγώνει και τις δύο πλευρές της συνεργασίας με τις δυσάρεστες αποφάσεις που συνεπάγεται, δεν νοείται να απηχεί λόγους άλλους εκτός της αντικειμενικής οικονομικής δυσπραγίας κι ότι ως τέτοια πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα, προκειμένου να μην εκτίθεται ο αδικούμενος συνεργάτης σε μεγαλύτερους κινδύνους.

Από αυτή την άποψη οι μεν αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρέπει να τολμούν να αναστέλλουν τη λειτουργία μη αποδοτικών καταστημάτων και να είναι προσεκτικές στα επενδυτικά τους ανοίγματα, οι δε προμηθεύτριες εταιρείες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε και ποιες επενδύσεις των αλυσίδων αποτελούν ευκαιρία ανάπτυξης των δικών τους πωλήσεων και προστιθέμενη αξία για τα δικά τους προϊόντα, ανταποκρινόμενες με κατανόηση στις ανάγκες των πελατών τους και επενδύοντας στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Μάλιστα, σε παρέμβασή του ο κ. Μαχαίρας «έριξε το γάντι» στους προμηθευτές, προκαλώντας τους να τολμήσουν τον καθορισμό net τιμών για όλους τους συνεργάτες τους, προκειμένου «να λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα της συνεργασίας των δύο πλευρών» και να φανεί εντέλει «πώς και πόσοι μπορούν να ανταποκριθούν στον εγχώριο ανταγωνισμό»…


Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Άλλα μέτρα κι άλλα σταθμά 
«Τι περιμένει σήμερα ο καταναλωτής και τι μπορούν να δώσουν τα brands» ήταν το τέταρτο τραπέζι διαλόγου ενώπιον των συνέδρων, με συμμετόχους τις κυρίες Ξ. Μαντζιώρη (σελφ σέρβις), που συντόνισε τη συζήτηση, και Κ. Καλλιμάνη, διευθύνουσα σύμβουλο του ομώνυμου ομίλου, και τους κ.κ. Γ. Στεργίου, ειδικό γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΑΑΝ, Ι. Μπούρα, διευθύνοντα σύμβουλο της Μινέρβα, και Ν. Καραγεωργίου, διευθύνοντα σύμβουλο της Τρία Άλφα και πρόεδρο του ΕΣΒΕΠ.

Τον τόνο στη συζήτηση έδωσε εκ νέου η ένταση σχετικά με τον διασυρμό όσων διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές και τη διαιώνιση της σύγχυσης των εννοιών «εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά» και «ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών». Οι επιχειρηματίες συνομιλητές επισήμαναν τις παλινωδίες του γραφειοκρατικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης, μιλώντας για τον υπό συνθήκες ύφεσης «ηρωικό χαρακτήρα του επιχειρείν», ο οποίος επικρίνεται επειδή εξ αντικειμένου οι τιμές του αδυνατούν να παρακολουθήσουν την πορεία της εσωτερικής υποτίμησης.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισαν ότι οι σχέσεις των δύο εταίρων της αγοράς είναι «εσωτερική υπόθεση του κλάδου που δεν μπορεί να αφορά την πολιτεία, εφόσον δεν παραβιάζεται η νομοθεσία» και ότι τα πρωτοφανή προγράμματα προσφορών των brands και δη σε συνθήκες ανελέητου ανταγωνισμού από τα PL, αποτελούν ένδειξη της ειλικρινούς συμπαράστασής τους προς τους καταναλωτές και τεκμήριο της ενίσχυσης των σχέσεων πιστότητας με τη ζήτηση που επιδιώκουν.

Κατά τον κ. Στεργίου, ωστόσο, το promotion σήμερα έχει κτραπεί σε «επένδυση στον κανιβαλισμό των brands παρά στην πιστότητα», γεγονός που «δεν μπορεί να αποσοβήσει το ότι όντως υπάρχει θέμα τιμών στην ελληνική αγορά!». Ο κ. ειδικός γραμματέας συνέστησε στην αγορά τροφίμων-ποτών να επενδύσει στην αυτορρύθμισή της, μέσω της καθιέρωσης κοινά αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να απεμπλακεί από τη διπολική λογική, όπως είπε, των σχέσεων «επιχειρήσεις-πολιτεία».

Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Μικρομεσαίων πάθη
Αφορμή για να «βγει είδηση» εν ευθέτω χρόνω έγινε ο καταληκτικός γύρος ανοικτού διαλόγου του συνεδρίου, με θέμα «Οι προοπτικές του μεσαίου χώρου: Όμιλοι αγορών-ΜΜΕ σούπερ μάρκετ», τον οποίο συντόνισε ο συντάκτης μας κ. Δ. Διαμαντίδης (και συντάκτης της εφημερίδας «Ημερησία»), με συνομιλητές τους κ.κ. Δ. Βιδάλη, πρόεδρο του ομίλου Σύμμετρον, Λ. Καρύγιαννη, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Ελληνική Διατροφή Coop, Στ. Μπαλάσκα, πρόεδρο του ομίλου ΕΛΕΤΑ, Κ. Νικολάου, διευθυντή του ομίλου Ασπίδα, και Γ. Παπαντώνη, πρόεδρο του ομίλου Αστέρας.

Ειδικότερα, ο κ. Καρύγιαννης πρότεινε στους συνομιλητές του να συναντηθούν άμεσα, προκειμένου να διερευνήσουν από κοινού μεταξύ τους τα περιθώρια συγκλίσεων των ομίλων αγορών σε ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης στη μικρή και μικρομεσαία λιανεμπορική επιχείρηση (ΜΜΕ).

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι, αν και η νοικοκυρεμένη ΜΜΕ του κλάδου πλεονεκτεί έναντι των μεγάλων ανταγωνιστών της από άποψη δεσμών με το πελατειακό κοινό και προτίμησης από αυτό:

* στο επίπεδο της ομιλικής δράσης ελλείπεται οργάνωσης και υποδομών, που θα της επέτρεπαν να λειτουργεί κατά το πρότυπο της ενιαίας αλυσίδας καταστημάτων και ότι
* παραμένοντας έρμαιο του πολυκερματισμού της, αντί να επιβάλει τους όρους της βάσει του αθροιστικού δυναμικού της, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των μεγάλων προμηθευτών, οι οποίοι αντισταθμίζουν εις βάρος της τις χρηματοοικονομικές τους απώλειες από τη συνεργασία τους με τις μεγάλες αλυσίδες του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι όμιλοι υφίστανται την «υποβολιμαία τακτική της εσωτερικής ομαδοποίησης του δυναμικού τους» εκ μέρους των προμηθευτών, που διαιωνίζει τον κατακερματισμό των ΜΜΕ, έχουν γίνει «η τράπεζα της αγοράς του κλάδου» και, ενώ «στερούνται των αντίστοιχων ποσοστών με τα οποία δουλεύουν οι “μεγάλοι” του κλάδου, δεν τους παρέχονται αντισταθμιστικά ωφελήματα σε ό,τι αφορά στα προγράμματα προωθήσεων».

Παρ’ όλα αυτά εκτιμήθηκε πως, επειδή οι όμιλοι διατηρούν το πλεονέκτημα της δυνατότητας προώθησης των κοινών προμηθειών, τουλάχιστον στα PL, και της συνδικαλιστικής προβολής των αιτημάτων τους, υπάρχουν τα περιθώρια «να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει», όπως και να καινοτομήσουν στον τομέα της διαφοροποίησης, προωθώντας ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε απευθείας συνεργασία με τους φορείς των παραγωγών.

Επίσης, εκτιμήθηκε πως «η πολιτική των net τιμών από τους προμηθευτές για όλη την αγορά συμφέρει τη ΜΜΕ» και πως «οι επώνυμοι προμηθευτές είναι στρατηγικοί σύμμαχοι του μικρού λιανεμπορίου, αφού στηρίζει την ύπαρξή του στα βιομηχανικά brands».


Χορηγοi και υποστηρικτές
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι GS1 Ελλάς ΑΕ-520 Barcode Hellas, Αλπάνης Β.Ι. ΑΕ, GS1 Association Greece, υποστηρικτές οι Praevid, Mobile Technology και Ingroup Marketing Solutions, χορηγός διερμηνείας η Intertranslations, χορηγός εκτυπώσεων η Pressious Αρβανιτίδης, χορηγοί επικοινωνίας οι εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της Κυριακής» και χορηγός τηλεοπτικής επικοινωνίας το SBC TV.

Αναζητωντας την Ιθακη
«Την Ιθάκη στον μακρύ δρόμο της συνεργασίας» αναζήτησε, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ως βετεράνος του κλάδου,
ο κ. Π. Παντελιάδης, πρόεδρος του ομίλου Μετρό, κάνοντας αναδρομή στη δύσκολη πορεία του λιανεμπορίου στις σχέσεις του με τους προμηθευτές και την πολιτεία. Τόνισε τη σημασία της ψυχραιμίας, της αλληλεγγύης και της συνεργατικής δράσης των εταίρων της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή, ιδιαίτερα στη συγκυρία της πρωτοφανούς ύφεσης που πλήττει τη χώρα.

GS1 Ελλας-520 Barcode Hellas
Στην εισήγησή της, με θέμα «Επενδύοντας στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη», η κυρία Ευαν. Δήμου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της GS1 Ελλάς-520 Barcode Hellas, επισήμανε την κρίση εμπιστοσύνης στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, για να τονίσει ότι η εμπιστοσύνη εμπνέεται τόσο από το ατομικό ήθος όσο και από την αποτελεσματικότητα της δράσης καθενός. Επενδύοντας στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία, όπως είπε, οι επιχειρήσεις αποκτούν ισχυρή ασπίδα προστασίας εναντίον κάθε κακόβουλης επίθεσης.

Β.Ι. Αλμπανης
Η εμπειρία του πελάτη είναι το παν και η τεχνολογία έχει τις λύσεις για να μεγιστοποιήσει αυτή την εμπειρία, υποστήριξε στην ομιλία της η κυρία Άν. Λύγουρη, υπεύθυνη πωλήσεων για το λιανεμπόριο της Β.Ι. Αλμπάνης. Όπως είπε, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, επηρεάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων σε όλα τα πεδία, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, μειώνει τις απώλειες και το κόστος, προσφέρει εναλλακτικά κανάλια προώθησης προϊόντων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας αγοράς.

GS1 Association Greece
Την παρουσίαση της ταυτότητας του GS1 Association Greece στους συνέδρους έκανε ο κ. Χρ. Κολιός, αντιπρόεδρος του ΔΣ του φορέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον μοναδικό εξουσιοδοτημένο φορέα του GS1 στην Ελλάδα, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που δημιουργήθηκε και διοικείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος GS1. Το εν λόγω παγκόσμιο σύστημα προτυποποίησης είναι αποδεκτό από εκατομμύρια επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

Symphony IRI: Επιβiωση στην κρiση
Οι 4 στους 10 Έλληνες θα περιορίσουν φέτος την κατανάλωσή τους σε σχέση με το 2011, 9 στους 10 ήδη ψωνίζουν βάσει λίστας, είναι κάτοχοι loyalty card και επισκέπτονται 2-3 διαφορετικές επωνυμίες σούπερ μάρκετ τον μήνα (ψωνίζουν 2-3 φορές την εβδομάδα), ενώ κατά το 94% μελετούν τα προωθητικά φυλλάδια των καταστημάτων πριν ψωνίσουν.

Στοιχεία όπως αυτά, που προκύπτουν από έρευνες της SymphonyIRI, παρουσίασαν στις εισηγήσεις τους, με θέμα «Επιβίωση στην κρίση: Στρατηγική τιμών και προωθήσεων», ο κ. Π. Μπορέτος, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, και η κυρία Ευμ. Αργυρίου, Senior Consultant for Business Development in CEE & ME.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για την ανεργία, το ΑΕΠ, την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και τον φετινό πληθωρισμό, παρουσίασαν τις προβλέψεις τους περί πτώσης των πωλήσεων στις εξής οκτώ μείζονες κατηγορίες FMCG προϊόντων (κατά σειρά μεγέθους πτώσης από -8% έως περίπου -1,5%): υγείας-ομορφιάς, απορρυπαντικών, καθαριστικών, απολυμαντικών, αλκοολούχων και μη ποτών, ζαχαρωδών-σοκολάτας, γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων.

Οι εισηγητές, στο πλαίσιο παραδειγματικών προτάσεων για τη συγκράτηση των πωλήσεων ανά προϊοντική κατηγορία, συνέστησαν ως «καθοριστικές» α) τις προσφορές όγκου και τις προσωρινές μειώσεις τιμών για τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά γενικής χρήσης, β) τις τιμές ραφιού και τις προσωρινές μειώσεις τιμών για τα αλκοολούχα και τα δημητριακά προϊόντα και γ) τις τιμές ραφιού για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, αφρόλουτρα ντους και φροντίδας προσώπου.

Επίσης, εκτίμησαν ότι το μερίδιο των PL προϊόντων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην εγχώρια αγορά, ότι η «ασπίδα» προστασίας της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου υπό συνθήκες πτώσης του τζίρου είναι οι στρατηγικές που καλύπτουν όλο το φάσμα του market mix, ότι η τιμή είναι μεν καθοριστικός παράγοντας για τις μάρκες και ολόκληρες τις προϊοντικές κατηγορίες, αλλά δεν είναι μονόδρομος για όλες τις κατηγορίες, και ότι το promotion σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνδυάζεται με επικοινωνιακό πρόγραμμα εντός του καταστήματος.