Η Boussias Communications προχώρησε στο λανσάρισμα ενός νέου ημερήσιου ηλεκτρονικού newsletter, με την επωνυμία Workforce, για τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Προσφέρει σφαιρική ενημέρωση για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο οικοσύστημα του HR, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο καθημερινό hub ενημέρωσης και επικοινωνίας για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Το Workforce απευθύνεται σε HR Directors, Head of People & Culture, HR Managers, HR Business Partners, HR Technology & Software Managers, Talent Development & Talent Acquisition Managers, Recruitment Managers, Employer Branding Managers, Training & Development Managers, L&D Specialists, Diversity & Inclusion Specialists, Compensation & Benefits Managers, Total Rewards & HR Operations Managers, ανώτατα διοικητικά στελέχη, HR Business Consultants, Business Executive Coaches, παρόχους λύσεων HR και HR Technology λύσεων και συστημάτων, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς. Αποστέλλεται με e-mail σε μορφή live pdf και σε συνδρομητική βάση 3.500 παραληπτών.