Η Wincor Nixdorf, µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής, προσφέρει λύσεις σε λιανέµπορους και τράπεζες µε hardware και λογισµικό µοναδικών χαρακτηριστικών, που καλύπτουν ανάγκες των συγκεκριµένων αγορών, συµβουλευτικές υπηρεσίες, συντήρηση και υποστήριξη.

Η ελληνική εταιρεία Nixdorf Computer AE ιδρύθηκε το 1972 ως θυγατρική της Nixdorf Computer Γερµανίας και µε την σηµερινή επωνυµία Wincor Nixdorf Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε. απασχολεί 72 άτοµα. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1985 τις πρώτες εγκαταστάσεις συστηµάτων P.O.S στο Λιανικό Εµπόριο, το 1995 προχώρησε στην εγκατάσταση των πρώτων της ΑΤΜs και των πρώτων iCASH συστηµάτων (διαχείρισης αποθέµατος µετρητών) το 2010.

Η πρόταση της εταιρείας στη λιανική τραπεζική αγκαλιάζει ολόκληρο το φάσµα των συστηµάτων αυτοµατοποίησης και self-service όπως ATMs, τερµατικά συναλλαγών και πληροφοριών κλπ. Στον τοµέα του λιανεµπορίου, προσφέρει ταµειακά συστήµατα (POS), λύσεις self service, πλαισιωµένα από  εφαρµογές και πακέτα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την οµαλή λειτουργία των καταστηµάτων λιανικής πώλησης.

Η καλύτερη διαχείριση και ο έλεγχος των χρηµατικών διαθεσίµων αλλά και το πρόβληµα ασφαλείας όλων των ταµείων του καταστήµατος  λόγω των κινδύνων από την αύξηση της εγκληµατικότητας για το ανθρώπινο δυναµικό (πελάτες και προσωπικό) του λιανέµπορου, αποτελούν καίρια ζητήµατα για ένα κατάστηµα λιανικής. Για το σκοπό αυτό, η Wincor Nixdorf σχεδίασε και υλοποίησε λύσεις για την ασφαλή διακίνηση  και αποθήκευση.

Σε µια παραδοσιακή διαχείριση κεντρικού ταµείου, το κόστος της διαχειριστικής δαπάνης είναι υψηλό, και εγκυµονούν κίνδυνοι από κακόβουλες ενέργειες του προσωπικού καθώς και τρίτων (π.χ. ληστείες). Κάθε ταµίας µετά το τέλος της βάρδιας, πηγαίνει στο γραφείο του κεντρικού Ταµείου όπου µετρώνται ξανά τα χρήµατα και γίνεται συµφωνία µε τον υπεύθυνο. Ο µέσος χρόνος απασχόλησης των δύο υπαλλήλων ανέρχεται στα 20 λεπτά τουλάχιστον.

Η πρόταση της Wincor Nixdorf προσφέρει ευχέρεια, ταχύτητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια στις συναλλαγές, δεδοµένου ότι τα χρήµατα ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους και αποθηκεύονται ασφαλώς. Κανείς µέσα στο κατάστηµα δεν ασχολείται µε καταµέτρηση µετρητών. Με τις εφαρµογές  Cash Management, τα κεντρικά της εταιρείας γνωρίζουν σε πραγµατικό χρόνο τον ακριβή αριθµό και είδος χαρτονοµισµάτων, κερµάτων καθώς και µία πληθώρα αναφορών. Οι συνθήκες αποθήκευσης φύλαξης και διακίνησης των χρηµάτων είναι ασφαλείς και καθιστούν το κατάστηµα απαραβίαστο και ασφαλές σε ληστείες.

Μεγάλες εταιρείες του χώρου της λιανικής στην Ελλάδα δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα συστήµατα αυτά, υπάρχουν ήδη εγκατεστηµένα 4  συστήµατα self check out, 11 συστήµατα iCASH και έχουν παραγγελθεί επιπλέον 38 συστήµατα τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν τους προσεχείς µήνες. Η λειτουργία ενός πλήρους συστήµατος επιτρέπει τη δηµιουργία «κλειστών κύκλων διακίνησης» µε τη χρησιµοποίηση «κοινών» αποθηκευτικών µέσων για όλα τα συστήµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι τα χρήµατα θα διακινούνται µέσα στο κατάστηµα από σύστηµα σε σύστηµα, ελεγµένα και ασφαλή.

Η επόµενη φάση έχει προβλεφτεί να είναι ο ίδιος τρόπος διακίνησης κασετών ή για µεταφορά σε τράπεζα ή σε ΑΤΜ τραπέζης.

Ευχή για το περιοδικό
Η συµπλήρωση 400 τευχών και πολύχρονης αδιάλειπτης παρουσίας στην αγορά των σουπερ µάρκετ είναι ένα σηµαντικό εκδοτικό γεγονός. Κάθε δηµοσιογραφική προσπάθεια, που αντέχει στο χρόνο, αποδεικνύει πρώτα από όλα ότι διατηρεί επί µακρό διάστηµα το προνόµιο να έλκει το ενδιαφέρον όσων την προτιµούν και τη διαβάζουν. Ευχόµαστε πολλά περισσότερα τεύχη και ακόµη µεγαλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ειδήσεις και πρωτοποριακές ιδέες.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1952:
Ίδρυση της εταιρείας Nixdorf Computer AG στην Γερµανία από τον Heinz Nixdorf. 1972: Ίδρυση της Nixdorf Computer AE στην Ελλάδα (100% θυγατρική). Σηµερινή επωνυµία: Wincor Nixdorf Συστήµατα Πληροφορικής ΑΕ.
1990: Ανάληψη της Nixdorf Computer AG από τη Siemens AG, µε µετονοµασία σε «Siemens Nixdorf Informationssysteme AG».
1998: Σχηµατισµός της ανεξάρτητης εταιρείας «Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH».
1999: Η Wincor Nixdorf παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη επιχείρηση, έχοντας παρουσία σε περίπου 100 χώρες.