Η Walmart θα διαθέτει πλέον τα προϊόντα της στις αγορές της Κίνας και της Ιαπωνίας μέσω ενός νέου ηλεκτρονικού καταστήματος.

[ΗΠΑ] Η αμερικάνικη αλυσίδα, που διαθέτει ήδη ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων και στις δύο χώρες, δεν είχε μέχρι στιγμής παρουσία στο διαδίκτυο με ηλεκτρονικό κατάστημα. Τώρα, διαμορφώνει την πλατφόρμα του διεθνούς της site με τρόπο ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού των δύο συγκεκριμένων χωρών. Η Walmart έχει ήδη ανακοινώσει τον στόχο της ανάπτυξης των πωλήσεών της μέσω της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πωλήσεων και, στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει την ομάδα στελεχών που θα υποστηρίξει τον στόχο της. Όπως έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, τα πλάνα ανάπτυξης αφορούν σε ώριμες αλλά και σε αναπτυσσόμενες αγορές.