Η έρευνα δείχνει πως η Wal-Μart, ο μεγαλύτερος λιανέμπορος και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας των ΗΠΑ, με την πολιτική εισαγωγών από την Κίνα που ακολουθεί, έχει οδηγήσει περίπου 400.000 εργαζόμενους στη χώρα σε απώλεια θέσης εργασίας ή σε μετάθεση, την περίοδο από το 2001 έως και το 2013.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Economic Policy Institute, έναν δυναμικό ερευνητικό οργανισμό, που παρακολουθεί τις πολιτικές που εφαρμόζει η αμερικανική αλυσίδα. Οι θέσεις εργασίας που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας. Πρόκειται για το 13% περίπου των 3,2 εκατ. εργαζομένων που έχασαν τη θέση εργασίας τους το διάστημα για το οποίο η έρευνα εξετάζει το ισοζύγιο συναλλαγών με την Κίνα. Οι εισαγωγές της Wal-Μart από την Κίνα έφθασαν το 2013 τα 49 δισ. δολάρια, όπως προκύπτει από επεξεργασία των στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές και την απασχόληση. Συνολικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με την Κίνα το 2013 έφθασε τα 324 δισ. δολάρια. Η Wal-Μart, καθώς και ορισμένοι αναλυτές, αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της έρευνας, υποστηρίζοντας πως δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται λόγω των εισαγωγών, σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.α