Το Βραζιλιανό Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών ενέκρινε στις 20 Μαΐου 2024, την κατάργηση του εισαγωγικού δασμού σε τρία είδη ρυζιού, σύμφωνα με πηγές του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου. Αναφορικά, το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κινδύνου έλλειψης του προϊόντος στην εσωτερική αγορά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τον τελευταίο μήνα την Νότια Πολιτεία «Rio Grande do Sul», η οποία παράγει περίπου το 70% της συνολικής εθνικής παραγωγής.

Η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες ρυζιού σύμφωνα με την Συνδυασμένη Ονοματολογία της Mercosur:

  • δασμολογική κλάση «ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2,
  • δασμολογική κλάση «ρύζι αποφλοιωμένο», το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός,
  • δασμολογική κλάση «ρύζι μισολευκασμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων , το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μέτρο έχει άμεση εφαρμογή καθώς δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Βραζιλίας, και ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter