Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας David Cameron, παρέδωσε στις αρχές του χρόνου στον γενικό διευθυντής της αλυσίδας Waitrose βραβείο για την κοινωνική της προσφορά, που υλοποιείται βάσει του προγράμματος ΕΚΕ με την ονομασία «Community Matters».

(Ηνωμένο Βασίλειο) Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία κατά τη διαδικασία βράβευσης, μέσω του προγράμματος δωρίστηκαν 10 εκατ. λίρες από τα κέρδη της Waitrose σε περισσότερες από 30.000 πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση της αλυσίδας να αυξήσει την υποστήριξή της στις τοπικές κοινωνίες. Η νέα πρωτοβουλία, με την ονομασία Partner Voluntreering, επρόκειτο να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι υπάλληλοι της αλυσίδας θα προσφέρουν εθελοντική εργασία άνω των 250 ωρών ανά θυγατρική εταιρεία. Μετά από μια πιλοτική φάση, το πρόγραμμα θα επεκταθεί ώστε η εθελοντική εργασία στις τοπικές κοινωνίες να ξεπεράσει συνολικά τις 75.000 ώρες, για το 2012.