Στις πέντε καλύτερες εταιρείες που παρέχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης μεταξύ ανδρών και γυναικών συγκαταλέγεται η McDonald’s Ελλάς, με βάση τον διαγωνισμό «Οι Καλύτερες 5 Εταιρείες στις Ισες Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η σημαντική αυτή διάκριση απονεμήθηκε στην McDonald’s Ελλάς σε ειδική εκδήλωση, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007, στην Αίγλη Ζαππείου. Το βραβείο παρέδωσε στη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της McDonald’s Ελλάς, κα Αννα Νάταρ, η Γενική Γραμματέας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Ευγενία Τσουμάνη.

Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός «Οι Καλύτερες 5 στις Ισες Ευκαιρίες» διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και με την επιστημονική υποστήριξη του Alba Graduate Business School. Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η επιβράβευση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εταιρική τους λειτουργία.

Στη φωτογραφία διακρίνονται η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της McDonald’s Ελλάς, κα Αννα Νάταρ, και η Γενική Γραμματέας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Ευγενία Τσουμάνη.