Ένα σημαντικό βραβείο για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της από την KPMG απέσπασε η Metro, στο πλαίσιο του 20ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού και των σχετικών βραβείων της KPMG.

Ειδικότερα, έλαβε τη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού ως «η επιχείρηση με την καλύτερη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την εξαγορά/συγχώνευση άλλης εταιρείας», που αφορά ασφαλώς στον τρόπο διαχείρισης, τις ενέργειες και τις πρακτικές της κατά τη διάρκεια του έργου ενσωμάτωσης του προσωπικού της εξαγορασθείσας στο ανθρώπινο δυναμικό των My Market. Σήμερα η Metro απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζόμενους, γεγονός που την κατατάσσει στους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.