Το ελληνικό κράτος δημιούργησε την προηγούμενη περίοδο ένα αντιπαραγωγικό πλέγμα κρατικών ρυθμίσεων γύρω από το επιχειρείν, το οποίο καταδικάσαμε να είναι ρηχό, κατακερματισμένο, κρατικοδίαιτο και καθόλου εξωστρεφές.

Η κρίση μας έφερε αντιμέτωπους με την παθογένεια και τις στρεβλώσεις που από δεκαετίες ταλανίζουν τη χώρα και εμποδίζουν την ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί. Η επίπλαστη ευημερία και η ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα μας στηρίχθηκε στα δανεικά και την κατανάλωση, χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους, η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ τους, ο πραγματικός ανταγωνισμός.

Το πελατειακό κράτος, η γραφειοκρατία και ο προστατευτισμός που επεδίωξαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποτέλεσαν μόνιμη τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου.

Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο όπου καθήκον μας είναι να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα, με την εφαρμογή ενός μεγάλου, προοδευτικού και ριζοσπαστικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την καθολική ανασυγκρότηση των δομών του ελληνικού εμπορίου, με τη χάραξη -για πρώτη φορά- εθνικής στρατηγικής.

Τους τελευταίους δεκαεπτά μήνες δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους-πολίτη-επιχείρησης, καταργώντας τις στρεβλώσεις που το ίδιο το κράτος δημιούργησε στο παρελθόν και χτίζοντας ένα διαφανές και ανταγωνιστικό πλαίσιο αγοράς.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος που υλοποιήσαμε επιτυχώς είναι η απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης και ίδρυσης επιχειρήσεων με την Υπηρεσία Μιας Στάσης –μοναδικής σε όλον τον κόσμο με ηλεκτρονικές διεπαφές για επτά διαφορετικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καταργώντας παρωχημένες αγορανομικές διατάξεις, που μόνο βάρος προσθέτουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Δημιουργήσαμε επιτέλους έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στατιστικής παρακολούθησης της λειτουργίας της Αγοράς. Ήδη περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα Παρατηρητήριο Τιμών εκατοντάδων προϊόντων και υπηρεσιών σε εκατοντάδες σημεία όλης της χώρας, ενώ κατασκευάζουμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου, που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη βάση καταγραφής όλων των επιχειρήσεων ανά κλάδο σε κάθε περιοχή της χώρας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής.

Αναμορφώσαμε το Νόμο περί Ανταγωνισμού εφαρμόζοντας για πρώτη φορά point system για τη διαχείριση των καταγγελιών και ιδρύσαμε ειδική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνιστικότητας και Ανταγωνισμού στη ΓΓ Εμπορίου. Επιπλέον δημιουργούμε περιφερειακές διευθύνσεις ελέγχου, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον με ευδιάκριτα τα όρια του Νόμου.

Θέλουμε να βοηθήσουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις να διανύσουν τη δύσκολη περίοδο της κρίσης με περισσότερη ασφάλεια, ώστε, όταν βγουν από αυτή να είναι σε θέση να είναι πραγματικά δυναμικές και ανταγωνιστικές. Για τον λόγο αυτόν, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για πρώτη φορά κοιτάζει κατάματα τις επιχειρήσεις και δίνει λύσεις στις πραγματικές ανάγκες τους, που είναι το υψηλό μεταφορικό κόστος, η δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και η δημιουργία πλαισίου λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γι’ αυτό συγκροτούμε τμήμα με αντικείμενο τα logistics, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Τέλος ενισχύουμε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα, με ειδικό πρόγραμμα ενταγμένο στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Αυτήν τη φορά όλοι μαζί, πρέπει να ξεκινήσουμε μια «άλλη» ανάπτυξη: οι επιχειρήσεις στηριζόμενες στις δυνάμεις τους να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον εξωστρέφειας και το κράτος, όπως δεσμευτήκαμε, ενισχύοντας τις δομές του, αίροντας τα εμπόδια, και απλουστεύοντας τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας.