Τη βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών του, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες που δραστηριοποιείται, ανακοίνωσε ο όμιλος Vivartia.

Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2009 οι ενοποιημένες πωλήσεις του oμίλου ανήλθαν σε 704,2 εκατ. ευρώ, από  632,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένες κατά 11,3%. Μέρος της αύξησης οφείλεται στην ενσωμάτωση των νεο-ενοποιούμενων θυγατρικών Everest και Nonni’s.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ, από 54,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,3%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 1,68 εκατ. ευρώ, από ζημιές 2,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 39,1%.

Σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2009, ο διευθύνων σύμβουλος της Vivartia, κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι “η Vivartia κατόρθωσε να βελτιώσει τα αποτελέσματά της σε ένα δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον. Ο όμιλος συνέχισε στο πρώτο εξάμηνο την προσπάθεια για επίτευξη συνεργιών, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση του κόστους, όπως και τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μέσω της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων”.