Στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής στρέφεται ολοένα και περισσότερο το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, αναζητώντας καταφύγιο ασφάλειας και ποιότητας έναντι των διατροφικών σκανδάλων που πλήττουν τον κλάδο των τροφίμων διεθνώς, με πλέον πρόσφατο το κρούσμα στην Κίνα. Ενδεικτικό της τάσης που καταγράφεται εσχάτως και στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι την τελευταία διετία η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα έχει σημειώσει αύξηση σε ποσοστό 86,4%, διαμορφώνοντας μια αγορά που, για το 2007, εκτιμάται ότι έφθασε σε αξία στα 74,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση το ίδιο χρονικό ορόσημο, εξάλλου, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα και αφορά στην αγορά των βιολογικών προϊόντων φθάνει περίπου στα 40 δισ. δολάρια. «Οι προοπτικές για βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη μείωση που έχει καταγραφεί στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων λόγω έντονου ανταγωνισμού από άλλες χώρες, κάνει ορατή την ανάγκη για μια στροφή στα βιολογικά προϊόντα», τόνισε πρόσφατα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η κα Μαρία Βογιατζή, εκπρόσωπος του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ίδια, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας κατά τα έτη 2002–2007 είναι «εκρηκτική», καθώς η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 285,73%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι δεν απέχει σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο όρο, που βρίσκεται στο 4%. Εξίσου εντυπωσιακή, όμως, είναι η εξέλιξη και του αριθμού εκείνων που άρχισαν να ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία. «Παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση που φθάνει σε ποσοστό το 300%, για την περίοδο 2002-2007 και εκτιμούμε πως οι ‘Ελληνες παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αντιστοιχούν στο 3,7% του συνόλου των ομολόγων τους στην ΕΕ των 25 κρατών-μελών», εξήγησε η εκπρόσωπος του Δικτύου. Περαιτέρω, ανέφερε πως στη χώρα μας η μέση βιολογική εκμετάλλευση για το έτος 2007 ήταν στα περίπου 29 στρέμματα.. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους καταλαμβάνεται από τα δημητριακά, κι ακολουθούν τα χορτοδοτικά φυτά και οι ελιές, ενώ οι πιο ανεπτυγμένες βιολογικά περιφέρειες είναι αυτές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος, όσον αφορά στη βιολογική κτηνοτροφία, η κα Βογιατζή επισήμανε ότι στη χώρα μας, το 2007, εκτρέφονταν με βιολογικές μεθόδους 814.327 ζώα, με τη Δυτική Ελλάδα να είναι ιδιαιτέρως αναπτυγμένη στη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων, την Πελοπόννησο στην πτηνοτροφία, και ακολουθούν η Θεσσαλία και η Κρήτη.