Η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, απέχουμε πολύ από τη δημιουργία και παρουσίαση στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ μιας πλήρους σειράς βασικών βιολογικών προϊόντων καθημερινής διατροφής. Με αφορμή τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της Εβδομάδας Βιολογικής Γεωργίας, το «σελφ σέρβις» φιλοξενεί σχετικά τις απόψεις ορισμένων εκπροσώπων της αγοράς των βιολογικών τροφίμων

Η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, απέχουμε πολύ από τη δημιουργία και παρουσίαση στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ μιας πλήρους σειράς βασικών βιολογικών προϊόντων καθημερινής διατροφής. Με αφορμή τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της Εβδομάδας Βιολογικής Γεωργίας, το «σελφ σέρβις» φιλοξενεί σχετικά τις απόψεις ορισμένων εκπροσώπων της αγοράς των βιολογικών τροφίμων.

Η διοργάνωση της Εβδομάδας Βιολογικής Γεωργίας έγινε την πρώτη εβδομάδα του περασμένου Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ. Παράλληλα ο οργανισμός έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία αφορούν τις ελεγχόμενες από τη ΔΗΩ εκτάσεις και επιχειρήσεις, θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικά και αποτυπώνουν με ευκρίνεια την κατάσταση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας στην Ελλάδα για τη χρονιά που πέρασε. Επομένως αποτελούν χρήσιμο οδηγό για όλους τους παράγοντες του χώρου των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων και για τους ερευνητές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό.

Η σταδιακή ωρίμανση της αγοράς, αλλά και τα χρόνια προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα όπου καταγράφεται η εξέλιξη του αριθμού των ελεγχόμενων επιχειρηματιών κατά τα έτη 1993-2002.

Παρασκευή βιολογικών προϊόντων

Ως «παρασκευή» εννοούνται όλες οι διεργασίες που υφίστανται (σύμφωνα με τον Καν. 2092/91) τα βιολογικά προϊόντα μετά την παραγωγή τους στο χωράφι. Δηλαδή, η μεταποίηση, τυποποίηση, η συντήρηση κλπ. Από τον πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι τη δεσπόζουσα θέση στην κατηγορία αυτών των προϊόντων κατέχει το ελαιόλαδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό ρεπορτάζ βλέπε τεύχος σέλφ-σέρβις Νο. 325 σελ.80-83