Το θέμα της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής ασφαλέστερων για την υγεία προϊόντων, είχε αρχίσει να προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ακόμη τα διατροφικά σκάνδαλα κατακλύσουν την παγκόσμια αγορά τροφίμων.