Η Βίκος βραβεύτηκε από την ICAP Group με το βραβείο True Leader 2012, καθώς εκτιμήθηκε ότι πληροί και τα τέσσερα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια του θεσμού, συμπεριλαμβανόμενη στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες της χώρας.

Με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού στον κλάδο της, βρίσκεται στην κορυφαία θέση του, έχοντας ταυτόχρονα υψηλό δείκτη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου (ICAPCreditScoreA2).