Η holding εταιρεία συμφερόντων του κ. Νίκου Βερόπουλου πορεύεται με ένα πενταετές πλάνο που προβλέπει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφόρα αποτελέσματα σε Σερβία και FYROM, όπου ο όμιλος έχει παρουσία –άρα πορεύεται με ένα πλάνο που προϋποθέτει τη διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής βάσης του–, αλλά και την επέκταση του δικτύου του με την προσθήκη έως δέκα εμπορικών μονάδων, μη αποκλειόμενης και της εξαγοράς τοπικών εταιρειών.

H περυσινή χρονία έκλεισε για τον όμιλο με ενοποιημένο κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 0,67% στα 99,2 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και σε σταθερές ισοτιμίες έναντι του 2015, με το λειτουργικό αποτέλεσμά του να σημειώνει αύξηση κατά 23,7%, αγγίζοντας τα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 18% στα 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα κέρδη του μετά από φόρους ανήλθαν στα 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 16,8%.

Η φετινή χρονιά εξελίσσεται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, πράγμα που αποδίδεται και στην πολιτική επέκτασης των δύο εταιρειών με νέα σημεία πώλησης. Βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων της διοίκησης του ομίλου, το 2017 θα κλείσει με αύξηση τζίρου περίπου κατά 15% και με αυξημένη κερδοφορία κατά 2,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Σημειώνεται ότι τα κέρδη του ομίλου φορολογούνται στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι δύο εταιρείες, ενώ τα μερίσματα προς τους μετόχους, στην Ελλάδα.

Η FYROM και η Σερβία εισφέρουν σε αναλογία 60/40 στα έσοδα του ομίλου, δεδομένου ότι στην πρώτη εθνική αγορά λειτουργεί τα περισσότερα καταστήματα, 11 τον αριθμό και ένα μεγάλο κατάστημα Jumbo, και στη δεύτερη 6 σούπερ μάρκετ και επίσης ένα Jumbo. Φέτος και έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2018 ο σχεδιασμός της διοίκησης του ομίλου προβλέπει την επέκταση του δικτύου του στα Σκόπια με δύο νέα σούπερ μάρκετ και ένα Jumbo (θα λειτουργήσει εντός του έτους) και στη Σερβία με δύο Jumbo, με έδρες σε ήδη υφιστάμενα σούπερ μάρκετ του ομίλου.

Για τη διετία 2017-2018 ο όμιλος έχει προβλέψει επενδύσεις στο δίκτυό του της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ, δίχως σε αυτές να υπολογίζονται τα κεφάλαια που θα διατεθούν για ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων του.

Σχέδια για εξαγορές
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης του ομίλου με επιθετικές πρωτοβουλίες, στελέχη του επισημαίνουν στο σελφ σέρβις πως τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά στην παρούσα φάση δεν αποτελούν προτεραιότητα. Ωστόσο, θεωρούν ότι ο όμιλος κεφαλαιακά είναι ισχυρότερος των ανταγωνιστών του, οπότε διαθέτει σαφές πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων τοπικών αλυσίδων, πράγμα που αποτυπώνεται, άλλωστε, και στις ετήσιες συμφωνίες με τους προμηθευτές του. «Οι περισσότεροι στον ανταγωνισμό είναι οικονομικά εξαντλημένοι. Ο όμιλος Vero έχει κρυμμένες αξίες, οι οποίες θα του επιτρέψουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να τις εκμεταλλευθεί», μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ πληροφορηθήκαμε ότι η διοίκηση του ομίλου ήδη έγινε αποδέκτης πρότασης για την εξαγορά ενός ανταγωνιστή του, την οποία, ωστόσο, απέρριψε ως μη συμφέρουσα.

Πάντως, αν κάτι αποκλείουν τα στελέχη της Holding είναι η επέκταση του ομίλου σε τρίτη εθνική αγορά της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Θεωρούν ότι η FYROM και η Σερβία προσφέρουν ακόμη πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, για αυτό και θα επιμείνουν στις δύο αυτές αγορές.