Χρονιά ισχυρής ανάκαμψης ήταν για την Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος (ΑΒΙΓΑΛ) το 2022-23 (οικονομική χρήση από 1η Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023), με τη γαλακτοβιομηχανία να αυξάνει σημαντικά τον τζίρο και την κερδοφορία της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η οικονομική χρήση 2022-23 έκλεισε με καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 18,30 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 13,67 εκατ. της αμέσως προηγούμενης χρήσης (αύξηση 33,81%), ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 43%, φτάνοντας τα 2,59 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. στη χρήση 2021-22.

Παρά τη σημαντική αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά περίπου 134.000 ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των εξόδων διοίκησης κατά περίπου 129.000 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων της ΑΒΙΓΑΛ ξεπέρασαν έστω και οριακά το 1 εκατομμύριο ευρώ, έναντι 632.453 ευρώ στη χρήση 2021-22, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 851.269 ευρώ, έναντι κερδών 532.790 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων της εταιρείας, που από τα 7,69 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021-22 εκτοξεύθηκαν στα 10,41 εκατ. ευρώ το 2022-23.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter