Στην εποχή της οικονοµικής δυσπραγίας, η εταιρεία Βελλής ΑΒΕΕ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις τής προτίµησης των καταναλωτών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 στη Γιάνvουλη Λαρίσης και έχει συνεχή και επιτυχηµένη παρουσία στον χώρο κατασκευής προϊόντων καθαρισµού, για οικιακή και επαγγελµατική χρήση.

Στην 30χρονη πορεία της η εταιρεία απέκτησε υψηλή γνώση του αντικειµένου. Τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται µεταξύ των πρώτων στην επώνυµη ζήτηση από τον τελικό καταναλωτή, τοποθετώντας την εταιρεία πολύ υψηλά στην ανταγωνιστική αγορά.

Επενδύοντας σε σύγχρονες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις µε µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους (χώρος 8.000 τµ και κάλυψη 4.500 τµ), σε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό για άµεση και κάθετη παραγωγή που ανανεώνεται συνεχώς, σε επιλογή στελεχών και εργατοτεχνικού προσωπικού µε υψηλό know-how, στη συνεχή επιµόρφωση των στελεχών της και σε χρησιµοποίηση πρώτων υλών άριστης ποιότητας απευθείας από οίκο του εξωτερικού (TWE VLIESSTOFFWERΚE Γερµανίας), η Βελλής ΑΒΕΕ κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος στον χώρο των προϊόντων καθαρισµού.

Από τις αρχές του 2007 η εταιρεία Βελλής ΑΒΕΕ επένδυσε στη βελτίωση της παραγωγικότητας και του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη πωλήσεων έχοντας σαν στόχο µια νέα εµπορική πολιτική, που πλέον εφαρµόζεται, ολοκληρώνοντας και καθιερώνοντας έτσι τον στρατηγικό σχεδιασµό της και το επιχειρηµατικό της σχέδιο (business plan 2008-2012).

Η µεγάλη γκάµα και η διαρκής ανανέωση σε συνδυασµό µε την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της, όπως και η υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών, έχουν καταστήσει το όνοµα Vellis συνώνυµο της αξιοπιστίας, της εµπιστοσύνης, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης στη συνείδηση των επαγγελµατιών, αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Η Βελλής ΑΒΕΕ κατοχύρωσε τον διακριτικό τίτλο «Vellis» σε όλα τα επώνυµα προϊόντα της και στις ειδικές κατασκευές – Magic, Corina, Πολυσφουγγαρίστρα, Μαργαρίτα. Χάρη στα παραπάνω, η βιοµηχανία έχει τη δυνατότητα, εκτός από τη σταθερή παραγωγή, να παράγει και προϊόντα private label.

Η εταιρεία, διαθέτοντας ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα και ειδικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο εξασφαλίζει ένα πλήρες δίκτυο διανοµών, καθώς και ένα οργανωµένο και ολοκληρωµένο δίκτυο πωλήσεων.

Στόχοι της επιχείρησης είναι η συνεχής συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, ο σχεδιασµός νέων προϊόντων, η παρουσία τους εκτός από την ευρωπαϊκή αγορά και στις αγορές των άλλων ηπείρων, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες. Η Βελλής ΑΒΕΕ διοχετεύει τα προϊόντα της και σε αγορές του εξωτερικού όπως την Κύπρο, την Παλαιστίνη, την Αλβανία, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Από το 1990 η Βελλής ΑΒΕΕ συµµετέχει σε διεθνείς και κλαδικές εκθέσεις αλλά και σε εκθέσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όραµα της εταιρείας Βελλής ΑΒΕΕ είναι η άριστα οργανωµένη και οικονοµικά επωφελής επιχείρηση που παρακολουθεί τις εξελίξεις µε σεβασµό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, µε εργασιακό περιβάλλον και ανθρώπινο δυναµικό υψηλού επαγγελµατισµού και αφοσιωµένου στην εξυπηρέτηση των πελατών, µε συνεισφορά στην εθνική οικονοµία, διαρκή ανάπτυξη, αυτογνωσία, συνεχή βελτίωση και ισχυρό όνοµα στην αγορά. Η εταιρεία Βελλής ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί από το 2003 µέσω του φορέα πιστοποίησης TUV RHEINLAND µε το DIN ΕΝ ISO 9001:2008.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1980:
Ίδρυση της ατοµικής επιχείρησης Βελλής Θεµιστοκλής.
2002: Δηµιουργία νέων υπερσύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.
2005: Με τον εµπλουτισµό και την ολοκλήρωση της επιχειρηµατικής κατάρτισης των Γιώργου Βελλή & Ιωάννας Βελλή η ατοµική επιχείρηση Βελλής Θεµιστοκλής µετατράπηκε σε ανώνυµη, τη Βελλής ΑΒΕΕ.