Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα, το 43% των επιχειρηματιών του δείγματος αποδίδουν την πτώση των πωλήσεων στην οικονομική κρίση που πλήττει την αγορά, το 21% στη δράση των πολυκαταστημάτων, το 11% στην πώληση φτηνών κινέζικων προϊόντων και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, το 7% στη μεγάλη διάρκεια των εκπτώσεων, ενώ κατά ένα 18% την απέδωσαν σε παράγοντες όπως η δυσχέρεια στη στάθμευση, το κυκλοφοριακό, οι συναφείς πιέσεις της δημοτικής αστυνομίας κλπ.

Επίσης, κατά το 59% οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις τους και στην προ των εκπτώσεων περίοδο. Σε ό,τι αφορά την περίοδο των εκπτώσεων, το ποσοστό της δυσαρέσκειας περιορίζεται στο 48%. Καλύτερη εβδομάδα για τις πωλήσεις την περίοδο των εκπτώσεων, με ποσοστό προτίμησης 38%, θεωρείται η πρώτη και ακολουθεί με 19% η δεύτερη εβδομάδα. Επίσης, κατά το 78% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη σταθερότητα στην ημερομηνία έναρξης και λήξης των εκπτώσεων.

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του «πυρίκαυστου κέντρου» είναι σε καλύτερη μοίρα από εκείνες των περιφερειακών αγορών της πόλης. Ειδικότερα, για τα καταστήματα που λειτουργούν μεταξύ Εγνατίας, Μητροπόλεως, Δραγούμη και Δ. Γούναρη, διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από την κίνηση στις εκπτώσεις (έως 80%), ενώ για εκείνα που βρίσκονται στην Ανατολική και τη Δυτική πλευρά της πόλης το ποσοστό ικανοποίησης πέφτει στο 40% και 45%, αντίστοιχα.