Την άμεση έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολόγιου, την εγκατάσταση scanner στα τελωνεία και τη δημιουργία μιας αυτόνομης υπηρεσίας ελέγχων προαναγγέλλει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο σελφ σέρβις ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι με τις τρεις αυτές παρεμβάσεις θα καταπολεμηθεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων και της μαύρης διακίνησης στον αγροτικό τομέα.

Eπίσης, αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των αγροτών έναντι των μεγάλων χονδρεμπόρων και λιανέμπορων, επισημαίνει ότι μόνο η οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα, σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, θα δώσει τη λύση, ενώ υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

σελφ σέρβις: Γιατί στην Ελλάδα η απόσταση που χωρίζει το χωράφι από το ράφι της λιανικής είναι μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλες αγορές της ΕΕ;

Βασίλης Κόκκαλης: Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και οφείλεται στο πολύ χαμηλό ποσοστό οργάνωσης των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα. Υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της προσβασιμότητας των παραγωγών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και κατά συνέπεια η ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης, η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω του μαζικού εφοδιασμού γεωργικών εισροών όσο και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Η χορήγηση κινήτρων για την οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα (ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) με το Μέτρο 9 του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ενδυναμώσει τους παραγωγούς για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον ως επιχειρηματίες, αναπτύσσοντας οικονομίες κλίμακας.

Μέσω των συλλογικών σχημάτων θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, με τη συμπίεση του κόστους εισροών που έχει, για παράδειγμα, να κάνει με τα εφόδια και τον εξοπλισμό και, ταυτόχρονα, θα αυξηθεί η διαπραγματευτική τους δυνατότητα στην εμπορία των προϊόντων τους, πετυχαίνοντας υψηλότερες τιμές και ευκολότερη είσοδο στο ράφι της λιανικής.

Η λύση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
σ. σ.: Με δεδομένο ότι ένας μεγάλος χονδρέμπορος, πολύ περισσότερο μια αλυσίδα λιανικής, διαπραγματεύονται από θέση ισχύος με τον Έλληνα παραγωγό, ποια περιθώρια υπάρχουν ο αγρότης να ενδυναμώσει τη θέση του;

Β. Κ.: Οι αγρότες σήμερα, στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν μία βιώσιμη εκμετάλλευση σε επιχειρηματικό επίπεδο, βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος προκλήσεων και προβλημάτων. Οι αρνητικές αυτές συνθήκες οδηγούν στην ατελή αξιοποίηση των άριστων παραγόμενων ποιοτικών τους προϊόντων, στην αδυναμία πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων για μονάδες επεξεργασίας, συσκευασίας, διαλογής και συντήρησης και, τελικά, σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα, τόσο στην εγχώρια όσο και κυρίως στη διεθνή αγορά. Ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών συνθηκών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι, όπως προανέφερα, η συμμετοχή τους σε συλλογικά σχήματα, όπως οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών.

σ. σ.: Γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει χαμηλές επιδώσεις στην τυποποίηση και κατά συνέπεια στις εξαγωγές;

Β. Κ.: Αναμφισβήτητα ο πρωτογενής τομέας είναι από τους κλάδους που έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με έμφαση στο μέγεθος, τον πολυτεμαχισμό και τη διαδοχή. Η συσπείρωση των παραγωγών σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη, για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και στις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις.

Η τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων προϋποθέτει συλλογική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια των προγραμμάτων προώθησης σε αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών. Στόχος του υπουργείου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, η οικοδόμηση εγχώριων κλαδικών διασυνδέσεων ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών, για τη μεγιστοποίηση της εγχωρίως παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, σε ό,τι αφορά στο σύνολο της παραγωγής και ειδικότερα στο τμήμα της που εξάγεται.


e-τιμολόγια, scanner στα τελωνεία, αυτόνομη υπηρεσία ελέγχων
σ. σ.: Η αδιαφάνεια στις τιμολογήσεις των αγροτικών προϊόντων στο χωράφι και κάποιες φορές στη χονδρική λογίζεται ως η βασικότερη αιτία διατήρησης των τιμών λιανικής σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης με σκοπό τη «διόρθωση» των τιμών;

Β. Κ.: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, κυρίως με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι και στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια στα προϊόντα και τις επιχειρήσεις. Η καταπολέμηση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων και της μαύρης διακίνησης στον αγροτικό χώρο αποτελεί κεντρική πολιτική πρωτοβουλία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και υποστηρίχθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στις πρόσφατες δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Η άμεση έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολόγιου, η εγκατάσταση scanner στα τελωνεία και κυρίως η δημιουργία μιας αυτόνομης υπηρεσίας ελέγχων θα επικουρήσουν την προσπάθεια ανάσχεσης των στρεβλωτικών φαινομένων που δημιουργούν οι προαναφερθείσες παράνομες δραστηριότητες.

Καθυστερήσεις πληρωμών: Στόχος η δίκαιη ισορροπία
σ. σ.: Με νομοσχέδιο που προωθείται στη Βουλή περιορίζεται έως τις 60 ημέρες ο χρόνος πληρωμών των παραγωγών από τους εμπόρους. Η αγορά διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να εφαρμόσει το μέτρο χωρίς προβλήματα;

Β. Κ.: Στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των τιμολογίων. Το φαινόμενο αυτό πλήττει σημαντικά τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή η δυσλειτουργία της αγοράς έχει διαπιστωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι προβλέψεις της Οδηγίας 2011/7, αν και ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 4152/2013 (Α΄107), δεν οδήγησαν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, κυρίως επειδή επιτρέπουν την σύναψη συμβάσεων με μεγαλύτερη από την εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής. Η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση από τον παραγωγό ενώπιον δικαστηρίου της ούτως ή άλλως δύσκολα αποδεικνυόμενης καταχρηστικότητας των εν λόγω όρων πληρωμής, δεν είναι ικανή να αποτρέψει το φαινόμενο των αυξανόμενων καθυστερήσεων στις πληρωμές. Το νομοσχέδιο που καταθέσαμε επιχειρεί να ρυθμίσει το ζήτημα, ξεκινώντας από τον ευαίσθητο τομέα των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Ειδικά για αυτά τα προϊόντα, λόγω της άμεσης διάθεσης και πληρωμής τους από τον καταναλωτή, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση εξόφλησης εκ μέρους των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Πίσω από την καθυστέρηση συνήθως κρύβεται η διάθεση των χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων να παρακρατήσουν χρηματικά ποσά για την ευκολότερη χρηματοδότηση λοιπών δικών τους δραστηριοτήτων. Ο ρητός αποκλεισμός της δυνατότητας συμβατικής υπέρβασης του συνήθους χρόνου πληρωμής, με ιδιαίτερη πρόβλεψη των διοικητικών κυρώσεων, στοχεύει να αποκαταστήσει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, εξαλείφοντας τα φαινόμενα της αδικαιολόγητης και προδήλως καταχρηστικής επιβολής όρων, που ευνοούν το φαινόμενο πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές. Επισημαίνω δε ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται σε νόμους αρκετών ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Συμβολαιακή γεωργία
σ. σ.: Τα τελευταία χρόνια η συμβολαιακή καλλιέργεια έχει καθιερωθεί ως πρακτική διασύνδεσης των αγροτών με τη βιομηχανία τυποποιημένων τροφίμων-ποτών. Υπάρχουν σημεία στην όλη διαδικασία όπου απαιτείται η παρέμβαση του νομοθέτη, ώστε οι σχετικές συμβάσεις να κατοχυρώνουν πληρέστερα τα συμφέροντα των αγροτών;

Β. Κ.: Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί σημαντικό κρίκο στην παραγωγική διαδικασία, καθώς επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παραγωγής, αλλά και στον τρόπο διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. Ο παραγωγός προγραμματισμένα εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη διάθεση του προϊόντος του, τη τιμή του, αλλά και το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του. Η κατοχύρωση των συμφερόντων των αγροτών δεν αποτελεί τόσο το απότοκο μιας ρυθμιστικής-νομοθετικής πολιτικής όσο κυρίως το ευκταίο αποτέλεσμα της οργάνωσης των παραγωγών. Την τελευταία χρονιά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο για την βέλτιστη οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες και οργανώσεις και υποστηρίζει τη λειτουργία τους μέσα από επιχειρησιακά σχέδια, αλλά και με το Μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Σύστασης ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του 2017.