Πρόκειται για ένα πολύτιμο κωδικοποιημένο εγχειρίδιο, με το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης και του σύγχρονου μάνατζμεντ. Το εγχειρίδιο είναι εμπλουτισμένο με πλήθος πρόσφατων ερευνών, αναφορών και μελετών περιπτώσεων από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία.

Είναι χωρισμένο σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στην έννοια του μάνατζμεντ και στις λειτουργίες της διοίκησης, ενώ περιγράφονται οι επιδράσεις των περισσότερων επιστημών στο μάνατζμεντ και παρουσιάζεται η εικόνα που αυτό έχει σήμερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του κλασικού μάνατζμεντ –στρατηγικό, χρηματοοικονομικό, παραγωγής, ανθρωπίνων πόρων, πληροφοριών και πωλήσεων.

Επιπλέον εξετάζεται αναλυτικά το μάρκετινγκ μάνατζμεντ και ορίζονται οι λειτουργίες της διοίκησης του μάρκετινγκ. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία εφαρμογής, καθώς και το μείγμα του μάρκετινγκ, ενώ γίνεται πλήρης αναφορά στο σύστημα διανομής μέσω του franchising. Ακολούθως αναπτύσσονται ειδικά θέματα στο πεδίο του μάρκετινγκ, όπως το merchandising και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ του παραδοσιακού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ της εμπειρίας.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναφέρονται οι κυριότερες μορφές του σύγχρονου μάνατζμεντ, ενώ υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της αξιολόγησης του μάνατζμεντ στους σύγχρονους οργανισμούς.

Ο συγγραφέας του, Κυριάκος Γιαλελής, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με δεκαπενταετή προσφορά στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σπούδασε διοίκηση Επιχειρήσεων στο IST Studies/ University of Hertfordshire στην Αθήνα και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το ICBS Kingston University της Αγγλίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και επίβλεψη ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς και στη διοίκηση του μάρκετινγκ πολλών εξ αυτών. Είναι κάτοχος αδείας από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και της ΕΕΔΕ.

Info: Συγγραφέας: Κυριάκος Χ. Γιαλελής, Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, Χρόνος έκδοσης: 2011, Σχήμα: 17Χ24, Σελ. 244, Τιμή: 18,50 ευρώ, ISBN: 978-960-351-853-2.