Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,92% εμφάνισε στην οικονομική χρήση από 1η Ιουλίου 2022 έως 30ή Ιουνίου 2023 η επιχείρηση ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, ξενοδοχείων και τουρισμού, Βάρσος. Ο τζίρος της πιο πρόσφατης οικονομικής χρήσης διαμορφώθηκε στα 2,89 εκατ. ευρώ, έναντι 2,31 εκατ. ευρώ της αμέσως προηγούμενης. Η εταιρεία εκτίμησε, στην οικονομική της έκθεση, ότι «η μεγάλη αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τα οικονομικά αποτελέσματα δωδεκάμηνης χρήσης δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού», από το ξέσπασμά της το Φεβρουάριο του 2020 και έπειτα.

Η εταιρεία εμφάνισε, συν τοις άλλοις, εντυπωσιακή αύξηση, κατά 86,56%, στα κέρδη προ φόρων, ήτοι €522.391,05 για την πιο πρόσφατη χρήση, έναντι €280.005,15 της προηγούμενης. Η Βάρσος αύξησε στο κλεισμένο δωδεκάμηνο το κυκλοφορούν ενεργητικό της και διατήρησε σχεδόν μηδενικό το συνολικό δανεισμό της (€5.471,89). Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €432.630,85, υπολογισμένων και των εκκαθαρισμένων οφειλών δόσεων φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης. Από τα παραπάνω κέρδη, η εταιρεία ανήγαγε θετικά αποτελέσματα εις νέο τα €395.966,88 (ποσοστό 91,5%), αυξάνοντας περαιτέρω τη συνολική καθαρή της θέση σε €5.421.970,70.

Προβλέπεται συνέχιση ανοδικής πορείας πωλήσεων και κερδοφορίας και στην τρέχουσα οικονομική χρήση
Στην οικονομική έκθεση της Βάρσος σημειώνεται αναφορικά με το τρέχον οικονομικό έτος που για την εταιρεία συμπληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2024, ότι εκείνη «προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και στην επόμενη χρήση, ως προς τις πωλήσεις και την κερδοφορία της». «Η αύξηση του κόστους ενέργειας και των μεταφορικών θα επηρεάσουν τις συναφείς δαπάνες της εταιρείας, καθώς και την τιμή των πρώτων υλών», αναφέρεται. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι παραπάνω κίνδυνοι που θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους, όμως σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης. «Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας ή αδυναμία συνέχισης δραστηριότητας, διότι διαθέτει επαρκή διαθέσιμα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια», καταλήγει η οικονομική έκθεση, αναφορικά με τις μελλοντικές χρηματοοικονομικές προοπτικές της επιχείρησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter